JOB SATISFACTION IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF PERSONNEL: THE RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH

Keywords: self-realization of personality, professional selfrealization, reflexive-productive component of self-realization, job satisfaction, state employment service, specialist

Abstract

The article is devoted to the analysis of the empirical study results of the peculiarities of self-realization of specialists of the state employment service (PES) – satisfaction with professional activity as a reflexive and effective component of this process. It has been determined the theoretical basis of the study and the main features of professional self-realization of the individual, which is an individual, cyclical, dynamic and continuous process of personal potential, reflects all stages of professional development, characterized by improving the professional level, in the process of forming the image of "Selfprofessional", development of professional identity, professional maturity. The study highlighted the specifics of self-realization of employment service professionals, which is determined by several main components: personal, professional-competence and reflexive-productive components, which are consistent with the concepts of professional development and the professional activities of SES specialists. The place of satisfaction with professional activity in the context of self-realization has been also determined. The criteria of satisfaction with professional activity are socio-psychological and organizational, socio-economic components of the Service. It has been empirically proven that the level of satisfaction with the professional activity of SES specialists is average. Most PES specialists (n = 318) are satisfied with the relationship with colleagues and working conditions, but the parameters of professional responsibility, professional status and content of work compared to earnings are problematic. Determination of job satisfaction of specialists by sex, age, length of service in the SES and the specifics of professional activity were revealed. The main differences concern the age groups of specialists, and, consequently, the levels of personal maturity (which is associated with professional responsibility), work experience. The results of the study has showed a number of problems in the level of job satisfaction of employment service professionals, indicating the need to introduce and apply technologies for the development of their professional self-realization in general and increase satisfaction with professional activity in particular.

References

1. Вірна Ж., Мудрик А. Особистісна вимогливість як чинник ефективної професійної реалізації державного службовця. Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 99–109.
2. Карамушка Л.М. Ткалич М.Г. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій): Монографія. Запоріжжя.: «Просвіта», 2009. 262 с.
3. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2012. 200 с.
4. Компетентнісний підхід як інструмент розвитку кадрового потенціалу державної служби зайнятості України : матеріали круглого столу. К. : ІПК ДСЗУ, 2012. 33 с.
5. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. СПб. : Речь, 2005. 222 с.
6. Малімон Л.Я. Задоволеність працею як інтегративний показник професійного благополуччя працівника організації. Психічне здоров’я публічних службовців : матеріали дослідження. Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С. 17-30.
7. Ортікова Н.В. Проблематика побудови моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості : теоретичний аспект. Проблеми сучасної психології. 2019. № 2. С. 85–90.
8. Профілювання та кейс-менеджмент в сфері зайнятості населення : метод. посібник / Волгіна О., Гусак Н. та ін. : за заг. ред. О. Іванова, О. Волгіна; ПРООН в Україні, Проект «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». Київ : Ваіте, 2017. 72 с.
9. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська та ін. ; за ред. Л.З. Сердюк. К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 192 с.
10. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія]. Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 315 с.
11. Ткалич М.Г., Дубяга Я.І. Психолого-організаційні технології розвитку професійної самореалізації фахівців ДСЗУ. Психологія особистості на сучасному ринку праці: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. С. 237-244
12. Tkalych, M., Snyadanko, I., Guba, N., Zhelezniakova, Yu. (2020) Social and psychological support for personnel in organizations: work-life balance programmes. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, Vol. 8, # 2, pp. 159-166
Published
2021-10-07