Теоретичний аналіз особливостей сімейних відносин адиктивних підлітків

  • Ю.В. Железнякова
Ключові слова: підліток, почуття сорому, сім’я, відносини, адиктивна поведінка, підлітковий вік

Анотація

У статті було проаналізовано  вплив  дитячо-­‐батьківських  відносин  на  формування  схильності  до  адиктивної  поведінки.  Результати нашого дослідження засвідчили, що вплив стилю виховання і сімейної функції важливий для формування і розвитку залежностей і що необхідна сімейна профілактика. Збільшення батьківської участі у житті підлітка і  обмежувальних методів може бути ефективним у зниженні ризику розвитку залежної поведінки. Розкрито значення комплексу «небажаної дитини» на формування адиктивної поведінки. Проаналізовано вплив почуття сорому на  особливості побудови відносин адиктивної особистості. Теоретично доведено, що особливість відносин осіб з адиктивною поведінкою полягає у низькому рівні розвитку духовних потреб, позитивних емоцій, самоконтролю, самооцінки, і головне, високому рівні переживання страху бути незрозумілим і неприйнятим оточуючим.

Посилання

1. Алєксєєва Ю.А. Сучасна модель консультативної роботи з підлітками / Ю.А. Алєксєєва // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 10 : збір.наук. праць. – Київ : Вид-­во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 5–12.
2. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений / А. Бандура, Р. Уолтере. – Москва : Эксмо пресс, 2000 – С. 43.
3. Гилинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения / Я. Гилинский, В. Афанасьев. – Санкт-­‐ Петербург : ИС РАН, 1993. – 167 с.
4. Змановская E.В. Девиантология: (психология отклоняющегося поведения) : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Е. В. Змановская. – 2-­е изд., испр. – Москва : Академия, 2004. – 288 с.
5. Калиниченко О.А. О деформации ценностных ориентаций подростка-­‐наркомана / О.А. Калиниченко, А.Н. Лактионов // Вестник Харьковского ун-­‐та. – 1990. – Вып. 344. – С. 14‐18.
6. Клейберг Ю.А. Социально-­‐психологическая адаптация личности девиантного подростка : учеб. пособ. в 2-­‐х кн. / Ю.А. Клейберг, Л.А. Кокорева. – Ульяновск : УлГУ, 2003. – 187 с.
7. Селигман М. В поисках счастья. Как получать удовольствие каждый день / М. Селигман ; пер. с англ. – 2-­е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 320 с.
8. Ary D. Development of adolescent problem behavior / D. Ary, T. Duncan, A. Biglan // Journal of Abnormal Child Psychology. – 1999. – №27. – Р.141–150.
9. Bonetti L.The Relationship of Loneliness and Social Anxiety with Children’s and Adolescents’ Online Communication [Electronic resourse] / L. Bonetti, M. Campbell, L. Gilmore // Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking online at. – Access of mode : http://www.boston.com/ bostonglobe/ideas/articles/2008/09/21/a_talk_with_john_cacioppo/.
10. Larson R. Daily companionship in late childhood and early adolescence: Changing developmental contexts / R. Larson, M. Richards // Child Development. – 1991. – № 62. – Р. 284–300.
11. Liu C. A study of Internet addiction through the lens of the interpersonal theory / C. Liu, F. Kuo // Cyberpsychol Behav. – 2007. – № 10(6). – Р. 799–804.
12. Rankin J. Parental attachments and delinquency. / J. Rankin, R. Kern // Criminology. – 1994. – № 32. – Р. 495–515.
13. Schaef A. When Society Becomes an Addict / A. Schaef // Harper & Row Press : San Francisco. – 1988. – 168 р.
Опубліковано
2017-11-16