Рецензування

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Усі статті, подані редакції, анонімно рецензуються експертами. Процес рецензування здійснюється з метою оцінки теоретико-методологічного рівня статті, її актуальності та наукового значення.

Процес рецензування включає наступні етапи:

1) Відкрите рецензування проводиться експертом певної наукової галузі (PhD або доктор психологічних наук), як правило, науковим керівником або науковим консультантом автора. Підписана рецензія повинна бути подана у редакцію разом із статтею самого автора.

2) Подвійне сліпе рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами у відповідних областях (рецензент не знає автора статті, а автор не знає рецензента, їх прізвища не розкриваються один одному). Рецензування на цьому етапі також включає в себе два підетапи: по-перше, редакція розглядає зміст статті, щоб переконатися, що він відповідає спрямованості збірника; після цього стаття направляється на розгляд незалежному експерту.

Відповідно до подвійного сліпого рецензування, існує три варіанти відповіді автору: а) стаття затверджена; б) стаття повинна бути виправлена ​​автором; в) стаття не може бути опублікована.

Автор отримує докладну рецензію на свою статтю з рекомендаціями щодо виправлення або причин, чому його / її стаття не може бути опублікована у збірнику.