Рецензенти

Карамушка Л.М., дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних зв'язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0003-0622-3419

Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0003-1793-8540

Носенко Е.Л., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-4698-4028

Синьова Є.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0001-5424-341X

Лозовая О.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка. ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3549-195X

Кочарян О.С., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0001-8998-3370

Вірна Ж.П., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. ORCID iD http://orcid.org/0000-0001-8134-2691

Євдокімова О.О., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та юридичної психології Харківського національного університет внутрішніх справ. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-4211-7277

Співак Л.М., доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3653-5432

Креденцер О.В., доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-4119-190x

Виноградов О.Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-1250-3863