Принцип когнітивно-­почуттєвої підтримки у концептуальній парадигмі морального виховання дошкільників: сутність і реалізація

  • Л.В. Лохвицька
Ключові слова: моральне виховання, моральний розвиток, особистість, дошкільний вік, принцип когнітивно-­почуттєвої підтримки, моральне «лісування», авторська парадигма

Анотація

У статті представлено обґрунтування змістової канви принципу когнітивно-почуттєвої підтримки (КПП) у психологічній моделі морального виховання дітей дошкільного віку. Проаналізовано витоки зазначеного принципу від Піаже-Кольбергіанівської теорії – до сучасності (М. Берковіц, Дж. Ґріч, Д. Каллахан, Н. Ноддінгс, Л. Нуччі,  К. Пакстон,  Р. Вілсон  та  ін.).  Сутнісний  зміст  принципу  когнітивно-почуттєвої  підтримки  розкрито  у  контексті морального  зростання  особистості,  яке  забезпечується  її  емоційно-когнітивним  розвитком.  Доведено,  що  когнітивно- почуттєва підтримка має вирішальне значення для морального становлення особистості. Конкретизовано трактування поняття підтримка у ракурсі вивчення його структурних компонентів та процесуального наповнення. Розкрито підґрунтя концепції, що базується на положенні Л. Виготського про зону найближчого розвитку, в тому числі й морального. Подано засадничі положення феномену підтримки у моральному вихованні дітей у ракурсі інтерпретації через поняття «лісá». Показано, що моральне «лісування», як принцип підтримки, найефективніше сприятиме реалізації завдань морального виховання дошкільників. Запропоновано авторське визначення сутності принципу когнітивно-почуттєвої підтримки (КПП). Подано   інноваційне   бачення  реалізації  принципу   когнітивно-почуттєвої  підтримки  в  авторській   парадигмі  психології морального виховання дошкільників.

Посилання

1. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.
2. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Жан Пиаже ; пер. с англ. и фр.: А. М. Пятигорский, Л. С. Ильинская, В. Ф. Пустарнакова (с фр.); Н. Г. Алексеева (с англ.) ; вступ. ст. В. А. Лекторского, В. Н. Садовского, Є. Г. Юдина. – М. : Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с.
3. Berkowitz M.W. Fostering Goodness: Teaching Parents to Facilitate Children’s Moral Development / Marvin W. Berkowitz, John H. Grych // Journal of Moral Education. – 1998. – Vol. 27. – № 3. – P. 371– 391.
4. Callahan D. The cheating culture: why more Americans are doing wrong to get ahead / David Callahan. – Orlando : Harcourt, 2004. – 384 р.
5. Coles R. The moral intelligence of children: how to raise a moral child / Robert Coles. – New York : RandomHouse, 1997. – 218 р.
6. Kohlberg L. The Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages: Vol. 2. Essays on Moral Development / L. Kohlberg. – New York : Harper & Row, 1984. – 768 р.
7. Lickona T. Raising good children / Thomas Lickona. – New York : Bantam Books, 1983. – 464 р.
8. Noddings N. Caring: A feminine approach to ethics and moral education / Nel Noddings. – Berkeley : University of California Press, 1984. – 225 р.
9. Noddings N. Educating moral people: a caring alternative to character education / Nel Noddings. – New York : Teachers College Press, 2002. – 171 р.
10. Nucci L. Education in the moral domain / Larry P. Nucci. – Cambridge, England : University Press, 2001. – 246 р.
11. Paxton K. K. Caring and Respect in Preschool Classrooms: Connecting Ethical Theory to Empirical Research: А Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy / Kate Kelley Paxton. – [Electronic resource]. – Arizona State University, 2014. – 313 р. – Access mode: https://repository.asu.edu/attachments/137305/content/Paxton_asu_0010E_14211.pdf
12. Turner V. D. Scaffolding morality: Positioning a socio-cultural construct / Val D. Turner, Marvin W. Berkowitz // New Ideas in Psychology. – 2005. – № 23. – Р. 174–184. doi:10.1016/j.newideapsych.2006.04.002
13. Wilson R. A. Fostering Goodness & Caring: Promoting Moral Development of Young Children / Ruth A. Wilson // Early Childhood New. – 2007. – № 13 (6). – Р. 64–61.
14. Wood D. The role of tutoring in problem solving / David Wood, Jerome Bruner, Gail Ross // Journal of Child Psychology and Psychiatry. – 1976. – № 17. – Р. 89–100.
Опубліковано
2017-11-16