Суб’єктивне благополуччя як психологічний феномен

  • О.А. Лукасевич
Ключові слова: благополуччя, психологічне благополуччя, суб’єктивне благополуччя, задоволеність життям

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз психологічних параметрів суб’єктивного благополуччя, в результаті виявлено його неоднозначне трактування. Спорідненими поняттями для даного феномену в науковій літературі визначено поняття “оптимізм”, “щастя”, “задоволеність життям”. Суб’єктивне благополуччя розглянуто як складне, динамічне, соціально-­психологічне утворення, що засноване  на   інтеграції  когнітивних  та емоційних   процесів   і   характеризується   суб’єктивним   емоційно-­оцінним ставленням, має спонукальну силу, сприяє дії, пошуку, управлінню зовнішніми і внутрішніми об’єктами. Структурними компонентами суб’єктивного благополуччя названо когнітивний та емоційний. Серед основних факторів, що впливають на суб’єктивне благополуччя виділено детермінанти різного роду, рівня й узагальнення. Акцентовано увагу на складному характері взаємозв’язків об’єктивних і суб’єктивних умов життя, які впливають на досягнення суб’єктивного благополуччя. Відповідно до різних типів ціннісних орієнтацій і мотиваційної структури встановлено рівні суб’єктивного благополуччя: професійний, фізичний, соціальний, фінансовий, пов’язаний із місцем проживання. Продемонстровано, що неможливість посилення індексу благополуччя в одній сфері заміщується активністю і досягненнями в іншій.

Посилання

1. Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл; пер. с англ. А. Лисицына. – СПб.: Питер, 2003. – 271 с.
2. Галецька І.I. Критерії психологічного здоров’я / І.І. Галецька // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2007. – Вип. 10. – С. 317–328.
3. Горбаль І.С. Відчуття суб'єктивного благополуччя як передумова та втілення психологічного здоров'я особистості / І.С. Горбаль // Науковий вісник Львівського держ. ун-ту. –2012. – Вип. 2. – С.293-303.
4. Куликов Л.В. Субъективное благополучие личности / Л.В. Куликов // Ананьевские чтения, 1997. – С.162-164.
5. Селигман М. Путь к процветанию. Новое понимание счастья и благополучия / М.Селигман. – М.:МАНН,2013. – 440с.
6. Творогова Н.Д. Клиническая психология / Н.Д. Творогова. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 416 с.
7. Чеботарева Е.Ю. Индивидуально-типические характеристики субъективного благополучия / Е.Ю. Чеботарева // Акмеология образования. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. – 2015. – С.142-147.
8. Шамионов Р.М. Субъективное благополучне личности: психологическая картина и факторы / Р.М. Шамионов. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. – 2008. – 296 с.
9. ArgyleM. The Psychological Causes of Happiness / M. Argyle, M. Martin // Subjective Well-Being: an interdisciplinary perspective / ed. by F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz. – 1st ed. – Oxford: Pergamon Press, 1991. – P. 77–100.
10. Bradburn N.M. The Structure of Psychological Well-being / N.M. Bradburn. – Chicago: Aldine, 1969. – 187 p.
11. Diener E. The Satisfaction With Life Scale / E. Diener // Journal of Personality Assessment. – 1985. – Vol. 49. – No. 1. – P. 71–75.
12. Headey B. Subjective Well-Being: The Stocks and Flows Framework / Bruce Headey, Alexander Wearing // Subjective Well- Being: an interdisciplinary perspective / ed. by F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz. – 1st ed. – Oxford: Pergamon Press, 1991. – P. 49–73.
13. Rath T. Well-Being: The Five Essential Elements / T. Rath, J. Harter. – New York: Gallup press, 2010. – 232 p.
Опубліковано
2017-11-16