Аналіз ефективності впровадження психолого-­педагогічної програми з формування ціннісно-­смислових настановлень підлітків

  • Ю. М. Сошина
Ключові слова: цінність, смисл, ціннісно­‐смислова сфера, ціннісно‐смислові настановлення, підліток, формування ціннісно-­смислових настановлень

Анотація

В  статті  подано  результати  аналізу  ефективності  програми  формування  ціннісно- смислових  настановлень.  Ціннісно-смислову  сферу  особистості  визначено  як  утворення,  що  впливає  на  поведінку  в конкретних життєвих обставинах, визначає загальну спрямованість особистості, а у кризовий підлітковий період зазнає значних трансформацій. Наведено дані, що свідчать про ефективність програми формування. Зафіксовано статистично достовірні відмінності між середніми рейтинговими значеннями цінностей в експериментальній групі до та після здійснення  формувального  впливу.  Встановлено  наявність  позитивної  динаміки  за  основними  компонентами  ціннісно- смислових настановлень підлітків: когнітивний компонент, що включає ціннісні уявлення підлітків та декларовані цінності («цінності-знання»);   емотивний   компонент,   зміст якого   відображується   в   домінуючих   цінностях   підлітків   та   стані субʼєктивної    ціннісно-смислової реальності  («цінності-смисли»);    конативний    компонент,    характеризує    особливості поведінки підлітка як носія цінностей («цінності-стимули»).

Посилання

1. Шевченко Н.Ф. Формування ціннісно-­смислових настановлень: практичний вимір / науково-­практичний посібник / Н.Ф. Шевченко, Ю. М. Сошина. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 102с.
Опубліковано
2017-11-16