Оцінка ефективності програми розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів

  • Н.Ф. Шевченко
Ключові слова: професійна свідомість вчителя, психолого-­педагогічний супровід, психологічні умови розвитку професійної свідомості, індикатори розвитку професійної свідомості

Анотація

У статті представлено оцінку ефективності впровадження програми розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів. Розглянуто основні положення, змістові та організаційні аспекти розвивальної програми. Ефективним засобом розвитку професійної  свідомості  майбутніх  вчителів  визнано  психолого-­‐педагогічний  супровід  −  системно  організовану  педагогом діяльність студентів, у процесі якої створюються оптимальні психологічні умови з метою сприяння розвитку професійної свідомості у період професійної підготовки. Визначено індикатори динаміки розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів − кількісні зміни показників за компонентами професійної свідомості (значеннями, смислами, чуттєвою тканиною). Доведено, що сприяння розвитку професійної свідомості майбутніх вчителів можливе за умови належної організації   психолого-­‐педагогічного   супроводу   під   час   навчання   у   вищій   школі;   визнано   ефективність   розробленої програми.

Посилання

1. Вербицкий А. А. Педагогические технологии контекстного обучения : научно-методическое пособие / А. А. Вербицкий. – М. : РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – 55 с.
2. Исаев Е. И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога / Е. И. Исаев, С. Г. Косарецкий, В. И. Слободчиков // Вопросы психологии / [под ред Е. В. Щедриной]. – 2000. – №3. – С. 57–67.
3. Максименко С. Д. От психологического обеспечения к психологическому сопровождению / С. Д. Максименко, Г. В. Ложкин, А. Б. Колосов // Практична психологія та соціальна робота : [Всеукр. наук.-практ. та освіт.-метод. журнал] / [гол. ред. О. В. Губенко]. – 2010. – № 12. – С. 1–10.
4. Чепелева Н. В. Личностная подготовка практического психолога в условиях вуза / Н. В. Чепелєва // Психолого- педагогические основы личностно-ориентированного образования в МДЦ «Артек» : Сб. науч. тр. – Вып. 2. – Ялта : Артек, ГИА. – 2001. – С. 34–41.
5. Шевченко Н. Ф. Професійна свідомість майбутнього вчителя: шлях розвитку : науково-практичний посібник / Н. Ф. Шевченко, О. І. Чепішко. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 100 с.
Опубліковано
2017-11-16