Факторна структура особистостей, схильних до заздрості різного ступеню

  • А.Ф. Лісовенко
Ключові слова: заздрість, схильність до заздрощів, заздрісність, факторна структура, властивість особистості

Анотація

У статті розглядаються  результати  теоретико-­емпіричного  дослідження  психологічних  особливостей  осіб  з  максимальною  та мінімальною  схильністю  до  заздрощів.  Для  виявлення  показників  заздрісності  були  застосовані  оригінальний  тест-­опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів» (ДІЗА) та опитувальник «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів» О.П. Саннікової, А.Ф. Лісовенко. Для діагностики властивостей  особистості, що мають важливе значення для регуляції поведінки та соціальної адаптації, був застосований Фрайбургзький особистісний опитувальник FPI (форма «В»). Надані результати кореляційного аналізу між показниками схильності до переживання заздрощів та спектром властивостей особистості. Проаналізовані профілі факторної структури особистості в групах досліджуваних з максимальними та мінімальними значеннями загального показника заздрощів, на основі чого даються психологічні портрети особистостей схильних і не схильних до заздрощів.

Посилання

1. Муздыбаев К. К. Психология зависти / К. К. Муздыбаев // Психологический журнал. – 1997. – Том 18. -­ № 6. С. 3-­‐12.
2. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : учеб. пособ. / [В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Горбачевский и др.]; под общ. ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб. : Питер, 2000. – 560 с.
3. Саннікова О.П., Лісовенко А.Ф. Уявлення студентів про феномен «заздрість» / О.П. Саннікова, А.Ф. Лісовенко // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology, III (29). – Issue: 57, 2015. – P. 72-­75. (Available at: http://seanewdim.com/published-­‐issues.html )
4. Санникова О. П. Эмоциональность в структуре личности / Ольга Павловна Санникова. – Одесса: Хорс, 1995. – 364 с.
Опубліковано
2016-04-25