Дослідження особливостей сприймання та інтерпретації ситуацій

  • М.В. Сурякова
Ключові слова: інтерпретація, думка, сприймання та інтерпретація ситуацій, усвідомлення, контекст ситуації, інтерпретаційна ситуація

Анотація

В статті висвітлено результати пілотажного емпіричного дослідження особливостей сприймання та інтерпретації ситуацій міжособистісної взаємодії. У дослідженні за допомогою проективних рисункових методик було встановлено, що сприймання ситуації більшою мірою визначається її об’єктивними характеристиками, ніж суб’єктивними якостями особистості. Виявлена адекватність припущень досліджуваних студентського віку щодо причин виникнення та наслідків ситуації, здатність визначення контексту ситуації. З’ясовано, що особливості визначення афективного змісту ситуації обумовлюється   індивідуально-­психологічними   характеристиками   особистості.   Встановлено,   що здатність диференціювати почуття та думки іншого, а також усвідомлювати смисл ситуації визначається низьким рівнем. Обґрунтування особистістю власної інтерпретації ситуації та думки про неї відрізняється неточністю й довільністю. Виявлено здатність до порівняння та оцінки суджень щодо ситуації, спроможність доповнювати власну думку судженнями інших, відкритість та інтерес до думки іншого.

Посилання

1. Бурлачук Л.Ф. Психология жизненных ситуаций / Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова. - М.: Российское педагогическое агентство, 1998. - 263 с.
2. Бусыгина Н.П. Феноменологический и герменевтический подходы в качественных психологических исследованиях / Н.П. Бусыгина // Культурно-историческая психология. - 2009. - № 1. - С. 57-65.
3. Гришина Н.В. Человек как субъект жизни: ситуационный подход // Субъектный подход в психологии / под ред. А.Л.Журавлева, В.В.Знакова, З.И.Рябикиной, Е.А.Сергиенко. М.: ИП РАН, 2009. - С. 161–172.
4. Росс Л., Ниссбет Р. Принципы ситуационизма и субъективной интерпретации в социальной психологии // Психология социальных ситуаций / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. – С. 91-99.
5. Славская А.Н. Личность как субъект интерпретации / А.Н. Славская. – Дубна: Феникс+, 2002. – 240 с.
6. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности / Л.Н. Собчик. – М.: ИПП-ИСП, 2000. – 512 с.
7. Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду / [Н.В. Чепелєва (ред.), Т.М. Титаренко, М.Л. Смульсон та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 256 с.
8. Улановский А.М. Качественные исследования: подходы, стратегии, методы / А.М. Улановский // Психологический журнал. - 2009, №2. - Том 30. – С. 18–28.
9. Хекхаузен Х. Личностные и ситуационные подходы к объяснению поведения // Психология социальных ситуаций / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. – С. 58-90.
10. Das Dicke Bidstrup Buch / Lek. W.Sellhorn. – Berlin: Eulenspiegel Verlag, 1976.
Опубліковано
2016-04-25