Генетичне дослідження психіки та особистості

  • С.Д. Максименко
Ключові слова: генетичний метод, генетико-­моделюючий метод, генетична психологія, одиниця генезису особистості, особистість, психіка, психічний розвиток

Анотація

У  статті  обґрунтовано  створення  теоретико-­методологічних засад нової галузі психологічного знання – генетичної психології. Автор розглядає цю галузь як  нову  в зв’язку з провідним принципом визначення предмета дослідження і застосуванням адекватної цьому предмету генетичного методу вивчення психічних явищ. Метод розглядається не тільки як засіб отримання наукових даних, адекватний поставленій проблеми і предмету вивчення. Істотним є те, що метод являє собою засіб втілення відрефлексированого і узагальненого наукового знання, засіб його існування і збереження; він є результатом специфічного опредмечування ідей і наукових уявлень дослідника щодо предмета вивчення.

Опубліковано
2016-10-27