Посттравматичний стресовий розлад у військових ветеранів: розуміючи український контекст

  • О.В. Іщук
Ключові слова: військовий конфлікт, ветерани антитерористичної операції, напруга, посттравматичний стресовий розлад, психологічна травма, синдром АТО

Анотація

В статті розкрито сучасний стан розуміння українським суспільством психологічної травми та посттравматичного стресового розладу.   Представлені   як   науково-­теоретичний, так і  науково-­практичний   напрями   дослідження   психології   травми українськими та західними науковцями. Визначено поняття травми відповідно до закордонних досліджень, а також наведено визначені вітчизняними науковцями особливості психологічної травми. Розкрито шляхи реагування нервової системи людини на травмуючі події, описано причини та події, ситуації, що найчастіше провокують  виникнення психологічної травми. Здійснено аналіз існуючих даних стосовно посттравматичного стресового розладу крізь призму зарубіжних досліджень та виявлено можливості застосування результатів у вітчизняних реаліях. Проаналізовано шляхи виникнення ПТСР та основні характеристики даного розладу. Згадано діагностику та лікування  посттравматичного стресового розладу в Україні.

Посилання

1. Семенова Ю.С. Психотравма (психологічна травма): дискусійні питання медицини та психології / Ю. С. Семенова // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Спеціальний випуск № 3, Актуальні проблеми сучасної медичної психології: Матеріали V науково-практичної конференції, м.Київ, 11-12 травня 2011 р.: Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, 2011. – с. 50-54.
2. Циганенко Г. Солдати хочуть воювати на передовій [Електронний ресурс] / Галина Циганенко // «ТРК «Громадське радіо» — Режим доступу до журн. : http://hromadskeradio.org/programs/rankova-hvylya/soldaty-hochut-voyuvaty-na- peredoviy-psyholog
3. Cohen G. Mental Health Among Reserve Component Military Service Members and Veterans // Gregory H. Cohen, David S. Fink, Laura Sampson, and Sandro Galea Epidemiologic Reviews Advance Access published January 16, 2015.
4. Epstein, S. The Self-Concept, The Traumatic Neurosis, And The Structure Of Personality / In D. Ozer, J.M. Healy, Jr., & A.J. Stewart (Eds.) // Perspectives in personality (1991. —Vol. 3, Part A, pp. 63-98). — London: Jessica Kingsley.
5. Friedman M. J. PTSD: History and Overview [Electronic resource] / Matthew J. Friedman // PTSD: National Center for PTSD. — Аccess mode: http://epirev.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/15/epirev.mxu007.full.pdf+html
6. Margolies L. Understanding the Effects of Trauma: Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) [Electronic resource] / Lynn Margolies // Psychcentral. — Аccess mode: http://psychcentral.com/lib/understanding-the-effects-of-trauma-post- traumatic-stress-disorder-ptsd/
7. Smith M. PTSD in Veterans: Symptoms Of Post-Traumatic Stress Disorder [Electronic resource] / Melinda Smith, M.A., Lawrence Robinson, Jeanne Segal // Helpguide.org: Trusted guide to mental, emotional & social health. — Аccess mode: [http://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/ptsd-in-veterans.htm]
8. van der Kolk, B.A. The Psychological Processing Of Traumatic Experience: Rorschach Patterns in PTSD / B.A. van der Kolk, & C.P. Ducey // Journal of Traumatic Stress. – 1989. – 2. – pp. 259-274.
Опубліковано
2016-10-27