Емпіричне дослідження особливостей міжгрупової диференціації гендерних груп

  • Я.Ю. Кацович
Ключові слова: міжгрупова диференціація, гендерні групи, психологічна стать, інгруповий фаворитизм, аутгрупова дискримінація

Анотація

У статті визначено основні характеристики міжгрупової диференціації в гендерних групах, обґрунтовано необхідність її емпіричного дослідження. З’ясовано, що при взаємодії гендерних груп проявляються феномени міжгрупової диференціації (інгруповий фаворитизм,  ін-­  та  аутгрупова  дискримінація).  Знайдено  статистично  значущі  відмінності  в  оцінках  чоловіків  і  жінок. Встановлено, що існують статистично значущі відмінності в оцінці чоловіків і жінок в залежності від психологічної статі особистості: було виявлено, що стереотипні характеристики притаманні переважно представникам фемінної та маскулінної психологічної статі. Фемінні жінки загалом схильні до високих оцінок як своєї групи, так і групи чоловіків. Чоловіки та жінки з андрогінною психологічною статтю дають менш стереотипні оцінки.

Посилання

1. Андреева Г.М. Социальная психология [Учебник для факультетов психологии университетов] / Г.М. Андреева – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 149 с.
2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы / В.С. Агеев - М.: Изд-во Моск. ун- та, 1990. - 240 с.
3. Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений / О.А. Гулевич. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 432 с.
4. Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии ? А.И. Донцов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. №4 – 1997. – С. 17-25.
5. Досина Н.В. Компонент согласия во взаимодействиях гендерных групп: когнитивный подход к анализу / Н.В. Досина // Социология и социальная работа. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Социальные науки», 2011. – № 3 (23). – С. 14-19.
6. Лопухова О.Г. Психологический пол личности: адаптация диагностической методики / О.Г. Лопухова // Прикладная психология, 2001 г. №3.
7. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія] / М.Г. Ткалич. – Київ-Запоріжжя: ЗНУ, 2015 – 315 с.
8. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов. – М.: Из-во Института психотерапии, 2002 – 339 с.
Опубліковано
2016-10-27