Психологічний аналіз феномену чайлдфрі

  • О.А. Лукасевич
  • А.Р. Мітіна
Ключові слова: чайлдфрі, бездітні, реджектори, аффексьонадо, антинаталізм, материнство, сім’я

Анотація

В статті розглянуто основні підходи до визначення сутності чайлдфрі, основні напрямки дослідження даного феномену. Обґрунтовано необхідність інтеграції проаналізованих підходів для дослідження психологічних особливостей представників чайлдфрі. На основі теоретичного дослідження встановлено співвідношення понять “childfree”, “childless”, “without children”, “nonmother”. Визначено наявність двох видів бездітних, що відрізняються вираженністю основних змістових характеристик: реджектори та аффексьонадо. Встановлено наявність гендерних відмінностей у представників чайлдфрі, а також фактори прогностичного характеру бездітності: вік, національність і громадянство, шлюбні відносини, соціально-­економічний статус і участь на ринку праці, витрати на виховання дитини.

Посилання

1. Брутман В.И. Некоторые результаты обследования женщин отказавшихся от своих новорожденных детей / Брутман В.И., Панкратова М.Г. Еникополов С.Н. // Вопросы психологии, №5. – 1994. – С.31-36.
2. Винникот Д. Маленькие дети и их матери / д. Винникот. – М.: Класс, 1998. – 79 с.
3. Камзина О.А. Исследование жизненных сценариев у представителей сообщества «childfree” / О.А. Камзина, Н.Ю. Самыкина // Вестник Самарского государственного университета. – Самара, 2014. – С.213-223.
4. Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения / М.Мид / пер. с англ. Ю.А. Асеева. – М.: Наука, 1988. – 432 с.
5. Скобло Г.В. Система “мать-дитя” в раннем возрасте как объект психопрофилактики / Скобло Г.В., Дубовик О.Ю. // Социальная и клиническая психиатрия, №2. – 1992. – С.75-78.
6. Соломатина Т. Акушер-Ха! / Т.Соломатина – М.: Эксмо, 2009. – 416 с.
7. Abma J., Martines G. Voluntary childlessness among American men and women in the late 1980s // Social biology, 1991. P.79-93.
8. Benatar D. Better never to have been: the harm of coming into existence / D. Benatar. – Oxford University Press. – 2006. – 256 p.
9. Gillespie R. Childfree and feminine: understanding the gender identity of voluntarily childless women. Gender and Society, №17(1), 2003. – P. 122-136.
10. Heaton T., Jacobson C., Holland K. Persistence and change in decisions to remain childless // Journal of marriage and the family, 1999. – P.531-539.
11. Kneale D., Joshi H. Postponement and childlessness: evidence from two British cohorts. Demographic Research. – 2008. – P.1935-1964.
12. Maura K. Women`s studies quarterly / K. Maura. – Bloomsbury, New York, 2013. – Р. 133-144.
13. Morell C. Saying no: women's experiences with reproductive refusal. feminism and psychology / C. Morell. – №10(3), 2000. – P.313-322.
14. Veevers J. E. Childless by choice / J.E. Veevers. – Toronto: Butterworth, 1980. – 220 p.
Опубліковано
2016-10-27