Психологічна проникливість як інструмент осягнення сутності іншої людини

  • О.П. Саннікова
Ключові слова: психологічна проникливість, особистість, континуально-­ієрархічний підхід, компоненти, показники, система

Анотація

У статті презентовано макроструктуру психологічної проникливості, котра розглядається як багаторівнева, цілісна властивість особистості, що адекватно відбиває внутрішній, психологічний засвіт іншої людини, виявляється в здатності швидко й точно складати судження про іншу людину, про її переживання, стани, риси характеру, а нерідко й про наміри. Психологічна проникливість як особистісний інструмент, наставлений збагнути сутність іншої людини, з позицій континуально-ієрархічного підходу розглядається як макросистема, що складається з різнорівневих підсистем. Як рівні виділяються: формально-динамічний, якісний, змістовно-особистісний, рівень індивідуального досвіду, соціально-імперативний (нормативний) і духовний рівень. Розглянуто покомпонентний склад ознак формально-динамічного рівня психологічної проникливості, що відображають особливості її виникнення, перебігу в будь-якій ситуації та містить: потребу в розумінні, ініціативність, настроєвість на пізнання іншої людини, широту охоплення сигналів, легкість розуміння, інтенсивність, енергійність в отриманні власної інформації про іншу людину, усталеність, стійкість. На якісному рівні психологічна проникливість містить характеристики, що відображають психологічну сутність цього феномену: психологічну «зіркість» (спостережливість), соціальну інтуїцію, спрямованість на розуміння іншої людини, схильність до інтерпретації, самостійність, безсторонність суджень, створення цілісного, згорнутого психологічного образу, схильність до створення гнучкого образу. На змістовно-особистісному рівні психологічна проникливість виявляється в характеристиках, що пов’язані із спрямованістю особистості; на рівні індивідуального досвіду – презентована індивідуальними знаннями про шляхи пізнання іншої людини; на соціально-імперативному рівні – відображає систему знань про вплив та вимоги соціуму, культури, професії тощо. Пропонується духовний рівень психологічної проникливості – це вищий рівень її розвитку й саморегуляції, на якому проникливість функціонує саме у цьому просторі вищих людських цінностей.

Посилання

1. Бодалев А.А. Личность и общение / Алексей Александрович Бодалев. – М. : Педагогика, 1983. – 271 с.
2. Киселева Е.А. Особенности психологической проницательности у лиц с различной эмоциональной диспозицией: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Елена Анатольевна Киселева. – Одесса, 1999. – 246 с.
3. Леонтьев Д.А. Духовность. / Дмитрий Алексеевич Леонтьев // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / Составл. и общ. ред. И. Т. Касавин. – М. : «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. – С. 217–218.
4. Санникова О.П. Феноменология личности: Избранные психологические труды / Ольга Павловна Санникова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
5. Санникова О.П. О структуре психологической проницательности / Ольга Павловна Санникова // Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи: Тези доповідей учасників Другої міжнародної науково-­‐ практичної конференції. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова МОН України, Поліграф-­центр, 2009. – 219 с. (С. 22–28).
6. Sannikova O.P. Individual differences of operators in advanced manufacturing / O. P. Sannikova, E. A. Kiselyova // International ErgonomicsAssociation 13th Triennil Congress. – Finland, 1997. – № 922.
Опубліковано
2016-10-27