ПОВЕДІНКОВІ Й ЕМОЦІЙНІ ПАТЕРНИ В ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ІЗ ВИСОКИМ РІВНЕМ СУЇЦИДАЛЬНОГО РИЗИКУ

  • О. С. Шевчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: суїцид, суїцидальна поведінка, група ризику, дитячий вік, підлітковий вік, самопошкоджуюча поведінка, антисуїцидальні мотиви, превенція самогубств

Анотація

Програми превенції самогубств включають роботу з поведінковими та емоційними патернами. Мета статті полягає у висвітленні результатів емпіричного дослідження, спрямованого на виявлення цих патернів у дітей і підлітків з високим рівнем суїцидального ризику, з подальшим аналізом сприйняття ресурсу соціальної підтримки та вираженості антисуїцидальних мотивів для опису передумов, необхідних для здійснення профілактичних і превентивних заходів. Використано методики: «Виявлення суїцидального ризику у дітей» А.А. Кучера, В.П. Костюкевича; «Шкала безнадії Бека»; «Експрес-діагностика рівня самооцінки» М.П. Фетіскіна, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова; «Багатомірна шкала прийняття соціальної підтримки» Д. Зімета (адаптація Н.А. Сироти, В.М. Ялтонського) й «Опитувальник антисуїцидальних мотивів» А. Османа та співавторів. За одержаними даними можна зробити висновок, що серед кризових факторів, які впливають на формування суїцидальної поведінки в більшості сучасних дітей і підлітків, є належність до неповної сім’ї, родини з вітчимом чи мачухою, а також розлучення батьків і конфлікти в родині; разом із тим у хлопців на першому місці можуть бути проблеми в школі, а в дівчат – нещасливе кохання. Діти й підлітки з групи ризику, як правило, мають високий рівень безнадії, негативно оцінюють себе і свої сили, а також невпевнені в спроможності долати труднощі та досягати цілей. У першій групі – «реалізатори суїциду» – домінує агресія, протест, бунт, непокора, у другій – «розмірковувачі про суїцид» – ті самі характеристики, але менш виражені, у третій – «противники суїциду» – лише невеликі відхилення в дисципліні. Перша група також відзначається значною імпульсивністю, на відміну від двох останніх. Описано результати роботи за створеною комплексною програмою профілактики, що включала інформаційно- навчальні та психолого-корекційні заходи, до якої входили вправи на визначення себе як особистості, на вміння виявляти свої проблеми, на соціалізацію й на розвиток життєстверджувальної позиції, з прийомами когнітивної та гуманістичної психотерапії.

Посилання

1. Suicide: one person dies every 40 seconds / WHO organization wersite. URL: https://www.who.int/newsroom/detail/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds (дата звернення: 27.08.2020).
2. Глоссарий суицидологических терминов : методическое пособие / У. Билле-Браге, А.П. Чуприков, Г.Я. Пилягина, В.Ф. Войцех, Л.А. Крыжановская, С.В. Жабокрицкий, Г.Т. Сонник. URL: http://www.psychiatry.ru/lib/56/book/110 (дата звернення: 27.08.2020).
3. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 27.08.2020).
4. Чому підлітки часто скоюють самогубства / BBC News Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/09/150924_suicides_teens_vj_stats_it (дата звернення: 27.08.2020).
5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. URL: http://drlev.ru/book/lichko2.pdf (дата звернення: 27.08.2020).
6. Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко. Київ : Академвидав. Серія «Nota bene», 2012. С. 206–207.
7. Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівській молоді : методичні рекомендації. Київ : ІПППО АПН України, КФ ВМУРоЛ «Україна», ПП Щербатих О.В., 2007. С. 34–38.
8. Амбрумова А.Г., Вроно Е.М. О ситуационных реакциях у подростков в суицидологической практике. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1985. Т. 85. Вып. 10. С. 1558–1560.
Опубліковано
2020-11-05