ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ПСИХОКОРЕКЦІЇ РЕВНОЩІВ У ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ

  • О. В. Петяк Хмельницький національний університет
Ключові слова: авторська програма «Антиревнощі», апробація, психокорекція, ревнощі, шлюбні партнери

Анотація

У статті апробаційного характеру йдеться про новизну, особливості розробки та впровадження авторської програми психологічної корекції ревнощів шлюбних партнерів під назвою «Антиревнощі». Програма була створена на основі корекційного впливу на ті особистісні якості респондентів, які визначені як чинники виникнення досліджуваного явища. Вона складається з базових інформаційних лекцій, тренінгів і самостійної домашньої роботи. Перший тренінг додатково містить вступну лекційну інформацію про феномен ревнощів, міфи та стереотипи, особливості, форми прояву та негативний вплив, який вони можуть чинити у стосунках шлюбних партнерів. Загальна тривалість участі – п’ять тижнів по одному комбінованому занятті на тиждень протягом 5 год. Метою авторської психокорекційної програми є робота із власними переживаннями та запитами клієнтів – шлюбних партнерів, котрі перебувають у «нересурсному» стані та страждають від ревнощів. Загалом, робота над програмою «Антиревнощі» мала таку послідовність: розробка лекцій, тренінгів і теоретично-практичних домашніх завдань; формування контрольної та експериментальної груп, безпосередня реалізація програми та спостереження за перебігом її апробації; повторний діагностичний зріз рівня ревнощів шлюбних пар; емпіричний аналіз отриманих результатів із метою з’ясування ефективності програми. Під час застосування психологічної комбінованої програми «Антиревнощі» здійснювався психокорекційний вплив на чинники негативного прояву ревнощів у шлюбних партнерів, зокрема респонденти працювали зі стресами, самооцінкою, сімейною тривогою, агресією та на завершення – із почуттям кохання, вдячності. За допомогою t-критерію Стьюдента була визначена та підтверджена статично дієва ефективність авторської програми. Діагностика рівня ревнощів шлюбних партнерів після запровадження цієї програми в експериментальній групі показала достовірне зниження гостроти (високого рівня) загальних ревнощів (Мх=19,25 – до апробації програми «Антиревнощі», Мх=13,05 – впрова- дження програми психологічної корекції). З огляду на достовірну ефективність пропонованої програми психокорекції ревнощів аналізується можливість і перспективи її запровадження в роботу практичних психологів, сімейних консультантів, тренерів особистісного зростання, співробітників соціальних центрів сім’ї та молоді, а також у програму навчальної, теоретично-практичної підготовки майбутніх психологів тощо.

Посилання

1. Каминін М.І. Співвідношення показників ревнощів з типовими проявами поведінки особистості у конфлікті. Наука і освіта. 2015. № 10. С. 146–151.
2. Куттер П. Любовь, ненависть, зависть, ревность. Психоанализ страстей. Санкт-Петербург : Б.С.К., 1998. 115 с.
3. Линчевский Е.Е. Любит – не любит. Москва : Знание, 1984. 112 с.
4. Потапчук Є.М. Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя. Психолінгвістика. 2016. № 19 (1). С. 147–152.
5. Адлер А. Наука жить. Киев : Port-Royal, 1997. 34 с.
6. Дмитриева Н. Причины возникновения и психотерапия ревности. Актуальные проблемы психологии личности. 2010. № 2. С. 58–66.
7. Короленко Ц.П. Зависть и ревность с позиций психоанализа. Интерпретация современной психоаналитической сказки «Золушка и её сёстры». Новосибирск, 2019. URL: https://samopoznanie.ru/trainings/lekciya_professora_korolenko_cp_zavist_i_revnost_s_poziciy_p/?date=625479.
8. Пуэртас Д.М. Ревность: истоки, виды, способы совладания (борьбы). У психолога. URL: https://upsihologa.com.ua/Revnost:_istoki_i_sposob-Puertas.html (дата звернення: 20.03.2020).
9. Фрейд З. О некоторых невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме. URL: https://psychoanalysis.by/2019/02/14 (дата звернення: 24.01.2020).
10. Фромм Е. Мистецтво любові / пер. з англ. В. Кучменко. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. 192 с.
11. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 224 с.
12. Аквинский Ф. Вопрос 28. О следствиях любви. Сумма теологии / за ред. С.И. Еремеева. Киев : Экслибрис, 2006. Т. IV, Ч. II-I: Вопросы 1–48.
13. Роджерс К. Психология супружеских отношений. Возможные альтернативы / пер. с англ. В. Гаврилова. Москва : Эксмо, 2002. 288 с.
14. Bringle R.G. Psychosocial aspects of jealousy: A trans-active model. P. Salovey (Ed.). Psychology of jealousy and envy. New York : Guilford, 2001. Р. 103–131.
15. Edalati A., Redzuan M. The relationship between jealousy and aggression: a review of literatures related to wives’ aggression. European Journal of Scientific Research, 2010. № 39 (4). Р. 498–504.
16. Schützwohl A. Sex differences in jealousy: information search and cognitive preoccupation. Personality and Individual Differences, 2006. № 40 (2). Р. 285–292.
17. Stieger S., Preyss A.V., Voracek M. Romantic jealousy and implicit and explicit self-esteem. Personality and Individ-ual Differences, 2012. № 52. Р. 51–55.
Опубліковано
2020-11-05