ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТІЛЕСНОСТІ В МОЛОДИХ ЖІНОК У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМИН ІЗ БАТЬКАМИ

  • Н. В. Савченко Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: агресія, алекситимія, батьки, взаємодія, тілесність

Анотація

У статті висвітлено результати експериментального дослідження особливостей формування тілесності у молодих жінок у процесі становлення взаємин із батьками. Продемонстровано, що нині залишаються не розробленими проблеми змісту та видів тілесного досвіду у жінок різних вікових категорій, критеріїв і рівнів її сформованості. Експериментальна робота ґрунтувалася на принципах комплексного підходу з використанням теоретико-аналітичних (аналізу, узагальнення, систематизації), емпіричних методів (клінічного інтерв’ю, стандартизованих психодіагностичних методик) і методів математичної статистики (обчислення елементарних статистик, графічного представлення даних). Емпіричним шляхом доведено, що в молодому віці у жінок загострюються проблеми пошуку смислу життя, адекватного вибору між сім’єю та професією, через що може зростати невпевненість у собі, виникати інтимні, особистісні та міжособистісні негаразди, які посилюють поведінкові девіації та психічні розлади. Встановлено, що особливої ваги набуває розв’язання зазначених проблем для молодих жінок у контексті специфіки сформованості тілесності під впливом дитяче-батьківських відносин у процесі їхнього становлення. З’ясовано, що для жінок від 18 до 42 років характерним є недостатній рівень сформованості саморефлексії тілесного потенціалу. До особливостей формування тілесності у молодих жінок у процесі становлення взаємин із батьками належать: настанови, які стосуються тілесного зв’язку матері та дитини; настанови, пов’язані із психологічним контактом із батьком; настанови, пов’язані із сімейним ставленням до дитини як до особистості певної статі; прийняття (чи неприйняття) жінкою свого тіла як складової частини цілісного організму; задоволеність взаєминами жінки з батьками, авторитетність батьків, емоційна близькість дитини до батьків, контроль щодо дитини та прийняття дитини батьками; вміння оцінювати та співвідносити свої тілесні характеристики (інтернальність – екстернальність тілесного локус контролю) із суспільними вимогами; здатність до саморефлексії власної тілесності, передбачення її наслідків. У перспективі необхідно розробити та дослідити типологію тілесності у молодих жінок у процесі становлення дитяче-батьківських відносин.

Посилання

1. Бондар К.В. Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки. Проблеми сучасної психології. 2016. Вип. 33. С. 47–57.
2. Колярова А.О. Проблематизація рефлексії тілесного досвіду особистості в процесі її самопроектування. Актуальні проблеми психології. Т. ІІ. 2018. Вип. 11. С. 148–162.
3. Ложкин Г.В., Рождественский А.Ю. Феномен телесности в Я-структуре старшеклассников и содержание их жизненных проектов. Психологический журнал. 2004. № 2. С. 27–33.
4. Рождественський А.Ю. Феноменологія тілесності у просторі життєвих перспектив особистості : монографія. Київ : Міленіум, 2005. 294 с.
5. François Y. Françoise Dolto, De l’éthique à la pratique de la psychanalyse d’enfants [Françoise Dolto: from ethics to psychoanalytical practice among children]. Paris, Paidos/Centurion. 1990. 212 p.
Опубліковано
2020-11-05