ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

  • О. А. Вовченко Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: підлітковий вік, порушення розумового розвитку, емоційний інтелект, емоції, віковий критерій, статевий критерій, сприймання емоцій, диференціації емоцій

Анотація

Актуальність дослідження формування емоційного інтелекту осіб з порушеннями розумового розвитку зумовлюється вирішенням нагальної потреби розроблення ефективних технологій розвитку особистості з особливими освітніми потребами на різних вікових етапах її становлення. Статтю присвячено проблемі дослідження гендерних особливостей сприймання та диференціації емоцій підлітками з порушеннями розумового розвитку. У статті визначено стан розробленості проблеми; охарактеризовано особливості формування емоційної сфери підлітків з порушеннями розумового розвитку за віковими та статевими критеріями, виокремлено структурні компоненти емоційного інтелекту та описано особливості його формування у юнаків та дівчат підліткового віку, що мають порушення розумового розвитку. Метою статті є дослідження гендерних особливостей формування емоційного інтелекту підлітків з порушеннями розумового розвитку. Мета дослідження забезпечувалась поетапним вирішенням основних завдань: по-перше, констатування особливостей сприймання емоцій юнаками та дівчатами підліткового віку, що мають порушення розумового розвитку; по-друге, визначення стану сформованості емоційного інтелекту у юнаків та дівчат підліткового віку, що мають порушення розумового розвитку; по-третє, визначення основних чинників становлення та формування емоційного інтелекту в підлітків з порушеннями розумового розвитку. Для розв’язання окреслених завдань і забезпечення достовірності положень та висновків було використано теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження, що дало змогу встановити кількісні та якісні характеристики досліджуваного явища, охарактеризувати показники та встановити рівні. Було проведено психодіагностику відповідно до вимог та інструкцій використаних методик: «Емоційний інтелект» (за Н. Холлом), «Діагностика відповідності прояву емоційних станів та рівня диференціації емоцій» (за В. Бойко), бесіди, спостереження.

Посилання

1. Выготский Л. Педология подростка. Москва : Педагогика, 1981. 504 с.
2. Mayer J. Emotional intelligence: popular or scientific psychology. London. 2005. 117 р.
3. Василенко О. Особливості формування та становлення особистості з порушеннями інтелектуального розвитку. Дніпропетровськ : Гільдія, 2016. 248 с.
4. Бойко В. Оценка эмоциональной сферы личности. Санкт-Петербург : Креп, 2002. 231 с.
5. Irkid О. Child aggression. New York : ЕТN, 2018. 286 p.
6. Марченко Д. Психологія становлення особистості підлітків з порушеннями ментального розвитку. Харків : ХДУМа, 2017. 117 с.
7. Микитенко М. Саморегуляція особистості з порушеннями психофізичного розвитку. Київ : Світ, 2017. 196 с.
8. Пагава Д. Емоції та почуття підліткового віку за умов психофізіологічних порушень. Харків : Київські читання, 2017. 202 с.
9. Хоменко М. Емоційно-вольова сфера осіб з розумовою відсталістю: соціально-віковий аналіз. Київ : Солдт ЛТ, 2015. 176 с.
10. Hall N. Educational Problems. New York : Big Books, 1991. 357 р.
11. Hall N. Adolescence. Austin : Scientific books, 1995. Р. 2. 348 р.
12. Wanda A. Emotional – cognitive structuring. Toronto, 2004. 148 p.
13. Борзунова О. Технології психологічної корекції поведінки підлітків з психофізичними порушеннями. Чернівці : Крайола, 2016. 189 с.
Опубліковано
2020-11-05