ВАЛІДИЗАЦІЯ ОПИТУВАЛЬНИКА «ШКАЛА ПРОЩЕННЯ ЯК РИСИ ХАРАКТЕРУ» НА УКРАЇНСЬКІЙ ВИБІРЦІ

  • С. Л. Кравчук Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: прощення як риса характеру, валідність, надійність, методичний інструментарій

Анотація

У статті представлено результати валідизації опитувальника «Шкала прощення як риси характеру» на українській вибірці з 402 осіб (204 жінок і 198 чоловіків): 224 студентів віком від 19 до 23 років, які здобувають першу вищу освіту, й 178 студентів віком від 24 до 45 років, які здобувають другу вищу освіту. Концепт прощення розглядається як процес свідомої відмови особи від образи, гніву, ненависті, обурення, суму, зумовлених несправедливим ставленням інших людей до неї, та заміни негативних почуттів нейтральнішими й, нарешті, позитивними, такими, як співчуття, жалість, що супроводжуються позитивними думками стосовно кривдника й припиненням його засудження. Показано, що прощення як диспозиціональна риса засновується на усвідомленні власних емоцій і здатності керувати ними, а також на здатності й готовності проявляти емпатію щодо кривдника. У ході валідизації встановлено прийнятні показники надійності-узгодженості опитувальника. Представлено результати перевірки конвергентної та дивергентної валідності, ретестової надійності. Емпіричні результати свідчать про належну надійність і валідність опитувальника «Шкала прощення як риси характеру». Проаналізовано кореляції з показниками глибинної готовності до проба- чення, емпатії, співробітництва, комунікативної компетентності, мстивості, агресивного типу міжособистісних стосунків, вираженістю симптомів три- воги й депресії. Виявлено прямий значущий кореляційний зв’язок між показником прощення як риси характеру й інтегральним показником глибинної готовності до пробачення, емпатією, комунікативною компетентністю та співробітництвом як типом міжособистісних стосунків. Емпірично встановлено зворотній значущий кореляційний зв’язок показника прощення як риси характеру з схильністю до мстивості, агресивним типом міжособистісних стосунків, із вираженістю симптомів тривоги й депресії. Опитувальник «Шкала прощення як риси характеру» є інформативним методичним інструментом, який може бути рекомендований до використання в психологічній консультативній роботі й в дослідницьких цілях.

Посилання

1. Гассин Э.А. Психология прощения. Вопросы психологии. 1999. № 4. С. 93–104.
2. Носенко Е.Л., Сокур А.В. Шкала глибинної готовності до пробачення: опис та адаптація. Journal of Psychology Research. 2018. № 24 (7). С. 112–123.
3. Энрайт Р. Духовное развитие прощения. Москва : Академия, 1991. 220 с.
4. Baskin T.W., Enright R.D. Intervention Studies on Forgiveness: A Meta-Analysis. Journal of Counseling & Development. 2004. Vol. 82. No 1. P. 79–90. DOI: 10.1002/j.1556-6678.2004.tb00288.x.
5. Berry J.W., Worthington E.L., O’Connor L.E., Parrott L.I., Wade N.G. Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality. 2005. Vol. 73. P. 1–43.
6. Derogatis L.R. Brief Symptom Inventory (BSI) – 18: Administration, scoring and procedures manual. Minneapolis, MN : NCS Pearson, 2001. 47 p.
7. Emmons R.A. Personality and forgiveness. Forgiveness: Theory, research, and practice / M.E. McCullough, K.I. Pargament, C.E. Thoresen. New York : Guilford Press, 2000. P. 156–175.
8. Enright R.D. Forgiveness Is a Choice: A Step-by-Step Process for Resolving Anger and Restoring Hope. Washington, DC : American Psychological Association, 2001. 299 p.
9. Fitzgibbons R.P. The cognitive and emotive use of forgiveness in the treatment of anger. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 1986. Vol. 23. No 4. P. 629–633. DOI: 10.1037/h0085667.
10. Harper Q., Worthington E.L., Griffin B.J., Lavelock C.R., Hook J.N., Vrana S.R., Greer C.L. Efficacy of a workbook to promote forgiveness: a randomized controlled trial with university students. Journal of Clinical Psychology. 2014. Vol. 70. No 12. P. 1158–1169. DOI: 10.1002/jclp.22079.
11. Heider F. The psychology of interpersonal relations. New York, NY : Wiley, 1958. 322 p.
12. Kravchuk S., Khalanskyy V. The Family as a Source of Mental Trauma in the Military Conflict in Ukraine. Tackling Trauma: Global, Biblical and Pastoral Perspectives / P.A. Barker. Carlisle : Langham Global Library, 2019. P. 229–245.
13. Kravchuk S., Khalanskyy V. The features of mutual relations in family and attitude to the political-legal sphere in the context of military conflict in Ukraine. Humanitarium. 2017. Vol. 39. No 1. P. 100–115.
14. Lijo K.J. Forgiveness: Definitions, Perspectives, Contexts and Correlates. Journal of Psychology & Psychotherapy. 2018. Vol. 8. No 3. P. 342. DOI: 10.4172/2161-0487.1000342.
15. McCullough M.E. Forgiveness: Who Does It and How Do They Do It? Current Directions in Psychological Science. 2001. Vol. 10. No 6. P. 194–197. DOI: 10.1111/1467-8721.00147.
16. Mullet E., Girard M. Developmental and cognitive points of view on forgiveness. Forgiveness: Theory, research, and practice / M.E. McCullough, K.I. Pargament, C.E. Thoresen. New York : Guilford Press, 2000. P. 111–132.
17. North J. Wrongdoing and forgiveness. Philosophy. 1987. Vol. 62. P. 499–508.
18. Raj P., Elizabeth C.S., Padmakumari P. Mental health through forgiveness: Exploring the roots and benefits. Cogent Psychology. 2016. Vol. 3. No 1. P. 7–12. DOI: 10.1080/23311908.2016.1153817.
19. Strelan P., Covic T. A Review of Forgiveness Process Models and A Coping Framework to Guide Future Research. Journal of Social and Clinical Psychology. 2006. Vol. 25. No 10. P. 1059–1085. DOI: 10.1521/jscp.2006.25.10.1059.
20. Thompson L.Y., Snyder C.R., Hoffman L., Michael S.T., Rasmussen H.N., Billings L.S., Heinze L., Neufeld J.E., Shorey H.S., Roberts J.C., Roberts D.E. Dispositional forgiveness of self, others, and situations. Journal of Personality. 2005. Vol. 73. No 2. P. 313–360. DOI: 10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x.
21. VanderWeele T.J. Is Forgiveness a Public Health Issue? American Journal of Public Health. 2018. Vol. 108. No 2. P. 189–190. DOI: 10.2105/AJPH.2017.304210.
22. Wade N.G., Worthington E.L.Jr. In Search of a Common Core: A content Analysis of Interventions to Promote Forgiveness. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. 2005. Vol. 42. No 2. P. 160–177. DOI: 10.1037/0033-3204.42.2.160.
23. Worthington E.L.Jr., Kurusu T.A., Collins W., Berry J.W., Ripley J.S., Baier S.N. Forgiving usually takes time: A lesson learned by studying interventions to promote forgiveness. Journal of Psychology and Theology. 2000. Vol. 28. No 1. P. 3–20. URL: https://psycnet.apa.org/record/2000-15404-001.
Опубліковано
2020-11-05