ВИЯВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КІБЕР-АДИКТІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  • Ю. О. Асєєва Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Ключові слова: кібер-соціалізація, кіберпростір, кібер-адикції, підлітки, юнацький вік, індивідуально-психологічні характеристики

Анотація

Глобальна кібер-соціалізація поступово, окрім різноманітних «благ», привносить у життя людини й низку проблемних питань, одним із яких є формування у молодого покоління залежності від кіберпростору. Робота присвячена виявленню особистісних характеристик кібер-адиктів серед молодого покоління. Метою роботи стало проведення психодіагностичного дослідження з виявлення особистісних характеристик кібер-адиктів у підлітковому та юнацькому віці. Методи дослідження: теоретичний (аналіз та узагальнення соціально- психологічної, медико-психологічної, психолого-педагогічної літератури за темою дослідження), напівструктуроване інтерв’ю, психодіагностичний і математико-статистичний (кількісний і якісний аналіз отриманих результатів). Усього в досліджені взяли участь 559 підлітків, із них 408 мали певні види кібер-адикцій, 151 особа надала згоду увійти до групи порівняння (умовно здорові). Для вивчення індивідуально-психологічних характеристик особистості кібер-адиктів було обрано Особистісний опитувальник Р.Б. Кеттелла (версії 14PF/HSPQ та 16PF). Загальний аналіз профілів особистості респондентів у віковій категорії від 14 до 15 та від 16 до 18 років свідчить про те, що профілі особистості груп порівняння тяжіють до середніх результатів (і не мають значних відхлинь за групами), а профіль особистості основних груп респондентів має яскраві завищені піки за шкалами D, F, J, O, Q2 та яскраві піки за низькими показниками шкал A, C, E, G, H, Q3. За результатами аналізу профілів респондентів вікової категорії від 19 до 21 року можливо зробити висновок, що профілі особистості груп порівняння тяжіють до середніх результатів (і не мають значних відхлинь за групами), а профіль особистості основних груп респондентів має яскраві завищені піки за шкалами F, L, M, O, Q1, Q2, Q4 та яскраві піки за низькими показниками шкал A, C, E, G, H, I, N, Q3. Урахування індивідуально-психологічних особливостей респондентів основних груп дозволить нам розробити адекватну індивідуальну психокорекційну програму, а деякі особливості, виявлені загалом в основній групі, дають можливість врахувати їх у розробці групових програм.

Посилання

1. Арестова О.П., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Коммуникация в компьютерных сетях: психологические детерминанты и последствия. Вестник Московского ун-та. Сер. 14. Психология. 1996. № 4. С. 14–20.
2. Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е., Смыслова О.В. Интернет: воздействие на личность. Психология зависимости : хрестоматия. Минск : Харвест, 2014. С. 175–222.
3. Войскунский А.Е. Перспективы становления психологии Интернета. Психологический журнал. 2013. Т. 34. № 3. С. 110–118.
4. Жукова М.В. Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной реализации. Педагогика и психология. 2018. С. 120–129.
5. Козідубова В.М. Основні поняття МКХ-10 та її застосування. Психіатрія. Харків : Оберіг. 2013. С. 34–45.
6. Коул М. Изучение поведения в контексте: мезогенетический подход. Культурно-историческая психология. 2015. Т. 11. № 4. С. 55–68.
7. Шоттон М. Минусы и преимущества компьютерной зависимости. Поведение и информационные технологии. 1997. № 10. С. 219–230.
8. Худяков А.В., Староверова Ю.В., Киселева М.С. К медицинскому аспекту интернет-зависимости. Игровая зависимость: мифы и реальность : Материалы международной конференции (Москва, 21–22 июня 2006 г.). Москва : РИО ФГУ «ГНЦ ССП Росздрава», 2006. С. 142–145.
9. Купер Дж.Э. Карманное руководство к МКБ-10. Классификация психических и поведенческих расстройств с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями / пер. с англ. Д. Полтавца. Киев : Сфера, 2000. 464 с.
10. Petry N.M. Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry. 2005. Vol. 66. P. 564–574.
11. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. Самара : «Бахрах-М», 2002. 672 с.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ