ПРИЧИННО-СИСТЕМНИЙ ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

  • О. А. Одинець «Школа холістичного здоров’я»
  • О. С. Шукалова Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • А. А. Даніліч-Скакун Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • А. В. Нежута Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
  • М. В. Хижняк Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: психосоматика, семирівнева модель, холізм, причинно-системний холізм, універсологія, вищі мрії, повсякденні мрії, захворювання

Анотація

У статті розглядається сучасний міждисциплінарний холістичний підхід до людини як багатогранної та багаторівневої системи у разі розвитку психосоматичних захворювань. У роботі наведено дослідження причин виникнення психосоматичних захворювань через універсальну семирівневу модель, запропоновану новою міждисциплінарною наукою універсологією. Розглянуто взаємозв’язки психологічної самоактуалізації людини в семи сферах життя з формуванням захворювань опосередковано через вплив енергосистеми людини на ендокринні залози організму та вторинного впливу ендокринних залоз на пов’язані з ними системи та органи. У статті наведено дослідження взаємозв’язку своєї оцінки семи сфер життя людини з наявністю захворювання, опосередковано пов’язаного зі сферою життя, і доведено статистично достовірний зв’язок між наявністю низької або завищеної оцінки людини в тій чи іншій сфері життя з наявністю захворювання, пов’язаного з цією сферою. У статті розглянуті поняття вищої мрії (як вищої цінності, сенсу життя, стимулюючої до духовного зростання, розкриття творчого потенціалу) і поняття повсякденної мрії – мрії-бажання, нереалізованої потреби людини на поточний момент, стимулюючої людину до реалізації мрії. Розглянуто мрії людини як потребу до реалізації в тій чи іншій сфері, у статті наведені дослідження взаємозв’язку мрії з наявністю захворювання, пов’язаного з тією чи іншою сферою життя, і статистично достовірно підтверджений взаємозв’язок виникнення психосоматичних захворювань від відсутності самореалізації людини у певній сфері життя. Таким чином, дослідження, наведені у статті, відкривають новий погляд на причини психосоматичних захворювань, їх взаємозв’язок не тільки в цілісній холістичній системі організму і психіці людини, а також зв’язок людини зі своїми внутрішніми відчуттями і відчуттями зовнішнього світу через семирівневу модель життя. Крім того, цілісна система внутрішніх відчуттів та зовнішніх проявів людини має причинну частину у мріях людини, що дозволило сформувати таке нове поняття у сфері психосоматики, «як причинно-системний холізм».

Посилання

1. Виторская Н.М. Причины болезней и истоки здоровья / сост. И.И. Виторский, М.П. Мороз. 6-е изд. Москва : Амрита-Русь, 2008. 264 с. (Серия «Универсология»).
2. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2009 г. Здоровье и системы здравоохранения. Новости медицины и фармации. 2009. № 1–2. С. 5–6.
3. Левин К. Динамическая психология: избранные труды. Москва : Смысл, 2001. 572 с
4. Одинець О.А., Шукалова О.С. Використання семирівневого підходу як природної орієнтації психічного і фізичного здоров’я людини. Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали ІІІ міжрегіональної наук.-практ. конф., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків : Діса плюс, 2019. 248 с. С. 176–179
5. Одинець О.А. Проблема ідеалу і ціннісних орієнтирів у вихованні та оздоровленні людини. Універсалії науки та освіти: формування світогляду особистості нової епохи : матеріали 4-ї Міжнародної наук. конф. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 144 с. С. 121–124.
6. Перетятько Л.Г. Психосоматичні розлади: сучасний стан проблеми. Психологія і особистість. 2017. № 2. С. 137–147.
7. Поляков В.А. Универсология. История. Законы. Практика. Минск : ВЭВЭР, 2013. 200 с. (Международная научная школа Универсологии).
8. Поляков В.А. Философия жизни. Путь творения. 2010. 103 с. (Международная научная школа Универсологии).
9. Полякова И.Ю., Поляков В.А. Психосистемология. Минск : ВЭВЭР, 2003. 244 с.
10. Психологическая энциклопедия. Москва–Санкт-Петербург, 2003, с. 974–975.
11. Хан Е.Б. Таинственный семеричный закон и человек. Портал научно-практических публикаций. 2014. URL: http://portalnp.ru/2014/08/2185 (дата звернення: 11.09.2020).
12. Dictionary of Metaphysical Healthcare. Glossary. Quackwatch. URL: https://quackwatch.org/related/dictionary/mdglos/ (дата звернення: 12.07.2020).
13. Holistic Medicine. American Cancer Society. URL: https://www.cancer.org/treatment/treatments-andside-effects/complementary-and-alternative-medicine.html (дата звернення: 12.07.2020).
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ II. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ