БІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА

  • М. Г. Ткалич Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • М. І. Гречаник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • Є. О. Гречаник
Ключові слова: сексуальна орієнтація, гомосексуальність, індивід, статева поведінка, біологічні чинники, онтогенетичний розвиток, еволюція

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз та обґрунтування біологічних чинників становлення гомосексуальності індивіда. Виділено окремий вплив генетичного, онтогенетичного й етологічного факторів на процес формування сексуальної орієнтації індивіда. Здійснено аналіз гомосексуальності крізь призму еволюційної психології. Визначено фактори онтогенетичного розвитку, які впливають на становлення гомосексуальності. Проаналізовано фактори гормонального впливу, який здійснюється протягом внутрішньоутробного розвитку, на становлення гомосексуальності, відзначено вплив тестостерону на поведінку й статеві відмінності в людини й інших тварин. Особливу увагу приділено статевій диференціації мозку під час внутрішньоутробного розвитку. Також розглядається зв’язок стресу матерів і пренатального періоду зі становленням гомосексуальності. Здійснено аналіз основних еволюційних факторів, які впливають на формування гомосексуальності: адаптивність, родинний відбір, нейтральні ознаки, репродуктивний успіх. Важливу увагу приділено питанню дихотомізації статевої поведінки на розбірливу й нерозбірливу в контексті еволюції. Здійснено огляд етологічних чинників розвитку приматів, встановлено зв’язок периферізації, групового способу виживання серед приматів і становлення гомосексуальності, яке може бути спрямоване не лише на задоволення репродуктивних потреб, але й на розв’язання внутрішньогрупових конфліктів, на підвищення соціального статусу в групі, підвищення шансів на виживання, обмін ресурсами, й у цьому контексті гомосексуальність слід розглядати як механізм об’єднання в спільноти проти небезпеки. Здійснено теоретико-методологічний аналіз впливу біологічних чинників на становлення гомосексуальності в процесі еволюції: визначено, що існує значний біологічний внесок у розвиток гендерної ідентичності й сексуальної орієнтації людини.

Посилання

1. Вааль де Ф. Истоки морали: в поисках человеческого у приматов. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 376 с.
2. Грант В. Эволюционный процесс. Критический обзор эволюционной теории. Москва : Мир. 1991. 488 с.
3. Докінз Р. Егоїстичний ген. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 544 с.
4. Кон И.С. Гены, гормоны и мозг. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. Москва : АСТ. 1998. С. 51–74.
5. Лерман С. X, Y… что дальше? В мире науки. 2007. № 9. С. 18–19.
6. Марков А.В. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня. Москва : Corpus, Астрель, 2010. 527 с.
7. Марков А.В. Эволюция человека. Москва : Corpus, Астрель, 2011. 436 с.
8. Марков А.В. Предложен новый взгляд на эволюцию однополого секса. 02.12.2019. Элементы : веб-сайт. URL: https://elementy.ru/novosti_nauki/433574/Predlozhen_novyy_vzglyad_na_evolyutsiyu_odnopologo_seksa.
9. Сапольски Р. Кто мы такие? Гены, наше тело, общество. Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. 290 с.
10. Свааб Д. Ми – це наш мозок. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 530 с.
11. Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. 2-е изд. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2003. 384 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=227681.
12. Diamond M. Homosexuality and bisexuality in different populations. Archives of Sexual Behavior. 1993. No. 22 (4). P. 291–310.
13. Hare B., Woods V. Being Gay Is Natural: Just Ask Bonobos (Op-Ed). March 28 2014. URL: https://www.livescience.com/44464-bonobo-homosexuality-natural.html.
14. Muscarella F. Evolution of homoerotic behavior in humans. Homosexuality Journal. 2000. Vol. 40 (1). P. 51–77.
15. Smith J.M. Group Selection and Kin Selection. Nature. 1964. No. 201 (4924). P. 1145–1147.
16. Monk J.D. Giglio E., Kamath A. et al. An alternative hypothesis for the evolution of same-sex sexual behaviour in animals. Nature Ecology & Evolution. 2019. V. 3. P. 1622–1631.
17. Roselli C.E. Neurobiology of gender identity and sexyal oriеntation. Journal of Neuroendocrinology. 2018 Jul. No. 30 (7). e12562.
18. Ward O.B., Ward I.L., Denning J.H. et al. Postparturitional Testosterone Surge in Male Offspring of Rats Stressed and/or Fed Ethanol during Late Pregnancy. Hormones and Behavior 2002. No. 41. P. 229–235.
19. Weaver J. Is Homosexuality Based on a Brain Chemical? March 25 2011. URL: https://www.livescience.com/13408-brain-chemical-serotonin-sexual-orientation.html.
20. Peckham E.L., Ashley W., Ames M., Burke. D. Sexual orientation of human offspring may be altered by severe maternal stress during pregnancy. The Journal of Sex Research. 1988. Vol. 25. P. 152–157.
21. Willerman L., Bailey J.M., Parks C.W. (1991) A test of the maternal stress theory of human male homosexuality. Archives of Sexual Behavior. 1991. No. 20 (3 June). P. 277–293.
22. Bailey J.M., Pillard R.C.A. Genetic Study of Male Sexual Orientation. Archives of General Psychiatry 1992. No. 48 (12). P. 1089–1096.
23. Fisher-Sewall R.A. The Founders of Evolutionary Genetics. Part of the Boston Studies in the Philosophy of Science book series. 1992. (BSPS, vol. 142). P. 201–229.
Опубліковано
2021-02-15
Розділ
РОЗДІЛ II. МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ