ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ ЗОНИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

  • О. В. Камінська Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: нервово- психічна напруга, посттравматична реакція, стресовий розлад, психотравматична подія, психологічний супровід

Анотація

Метою роботи є визначення особливостей психоемоційної сфери переселенців із зони АТО. Постановка мети зумовлена актуальністю дослідження психоемоційної сфери переселенців із зони АТО, що пояснюється тривалістю воєнних дій на території України та тим, що все більше мирних жителів страждають від посттравматичного стресу, оскільки відчувають загрозу життю та здоров’ю як власному, так і близьких людей, стають свідками загибелі інших, втрачають домівку, не можуть вести звичний спосіб життя. У проведенні емпіричного дослідження застосовано метод тестування, спостереження, бесіди. Використано такі методики, як: методика «Оцінка нервово-психічної напруги» (Т.А. Немчин); шкала для оцінки посттравматичних реакцій (адаптація Н.В. Тарабриної); методика на визначення агресії (Басс-Даркі); методика визначення емоційної напруженості. Перебування в зоні АТО розглядається нами як психотравмуюча ситуація, що безпосередньо впливає як на учасників бойових дій, так і на мирних жителів, що проживають на окупованій території або ж змушені були залишити рідну домівку. Встановлено, що особам, які проживали в зоні АТО, притаманний інтенсивний та екстенсивний рівень нервово-психічної напруги; високий рівень емоційної напруженості; підвищений рівень фізіологічної збудливості; тенденція до уникнення ситуацій, що нагадують про події у зоні воєнних дій; високий рівень почуття провини; суїцидальні тенденції; підвищений рівень фізичної агресії, роздратування, негативізму, почуття образи. Отримані дані дозволили запропонувати рекомендації щодо оптимізації психоемоційної сфери переселенців із зони АТО: використання екстремальної моделі надання психологічної допомоги особистості відразу після переселення із зони АТО; діагностика та подолання посттравматичного стресового розладу; здійснення психологічного супроводу; використання гуманістично- орієнтованого підходу; підбір найбільш оптимальних технологій роботи з урахуванням віку особистості та глибини психоемоційних змін (арт-терапія, когнітивно-біхевіоральна терапія, тілесно орієнтована терапія).

Посилання

1. Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С. Особливості негативних психічних станів військовослужбовців. Вісник Національного університету оборони України. 2014. Вип. 5 (42). С. 262–267.
2. Ладик-Бризгалова А.К. Посттравматичні психічні порушення та суїцидальна поведінка в учасників бойових дій. Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4(1). С. 44–49.
3. Armfield F. Preventing post-traumatic stress disorders resulting from military operations. Milit. Med. 1994. V. 159. No. 12. Рp. 475–481.
4. Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09. Харків, 2015. 23 c.
5. Лаврова М.Г. Особливості переживання психотравмуючої ситуації переселенцями із зони АТО. Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. 2015. № 3 (9). URL: fund-issled-intern.esrae.ru/9-145.
6. Ахмедов А.Б. Психологическая характеристика Я-концепции подростков, находившихся в зоне военных действий : дис. ... кандидата психолог. наук : 19.00.13. Москва, 2010. 158 с.
7. Белко А.А. Кризисные состояния личности и социально-психологическая адаптация женщин – вынужденных переселенцев из зоны вооруженного конфликта : дис. ... кандидата психолог. наук : 05.26.02. Санкт-Петербург, 2012. 193 с.
8. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. 400 с.
9. Екстремальна психологія : підручник / За заг. ред. О.В. Тімченка. Київ : ТОВ «Август Трейд», 2007. 502 с.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ