СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Н. Ю. Закашанська Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: бренд- комунікація, споживач, реклама, COVID-19, цінності споживача, поведінка споживача

Анотація

У статті визначено, що однією з важливих сфер вивчення особливостей бренд-комунікації є зміна поведінки споживачів через зміну цінностей, спровоковану пандемією COVID-19. З’ясовано, що ситуаційні фактори можуть суттєво впливати на одних споживачів, тоді як інші навіть не звернуть на них уваги. Метою статті є визначення та аналіз соціально- психологічних змін у поведінці споживачів та бренд-комунікації в період пандемії COVID-19. З’ясовано, що COVID-19 став тлом для множинних змін у поведінці, але наслідки є ширшими, ніж пандемія. Визначено основні напрями активності компаній у період пандемії в контексті взаємодії зі споживачами, антикризових заходів, благодійної діяльності компаній. Проаналізовані нові рекомендації для бізнесу, які варто враховувати у взаємодії зі споживачами під час пандемії. Акцентовано, що одним зі значущих проявів COVID-19 є втрата поточного контролю, яка негативно впливає на фізичний і психологічний стани споживачів у всьому світі. Встановлено, що зі зміною цінностей та прагнень споживачів змінюється і бренд-комунікація з клієнтами, більшість із яких перебувають у кризі та намагаються жити сьогоднішнім днем; емоційні стани споживачів необхідно враховувати за допомогою доречних комунікативних засобів боротьби зі стресом, враховувати суспільні переживання та цінності. Узагальненням маркетингових та психологічних досліджень показано, що під час пандемії виявилися нові тенденції взаємодії компаній зі споживачами, які збережуться і будуть посилюватися, що зумовлено безперервним розвитком цифрових технологій. Визначено, що позитивним моментом пандемії є активізація благодійної діяльності як українських, так й іноземних компаній. Динаміка соціальних змін під час пандемії COVID-19 є такою, що призведе до подальших змін у стратегіях бренд-комунікації з клієнтами, цінностей споживачів, їх способу життя і, як наслідок, потреб, які вони реалізують під час споживання тих чи інших товарів, та їх мотивації до вибору брендів.

Посилання

1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности. Психологический журнал. 1984. Т. 5. № 5. С. 63–70.
2. В 2020 году расходы на рекламу достигнут $615,4 млрд. Прогноз Dentsu Aegis Network. 2020. URL: https://cutt.ly/DjEzw6V
3. Вжиття заходів з реагування на пандемію COVID-19. 2020. URL: https://cutt.ly/CjEzpFc
4. Давыденко Е.А. Активность брендов в период пандемии: российский опыт. Журнал Маркетинговые коммуникации. 2020, № 3.
5. Давыденко Е.А., Коломоец А.А., Лашкова К.М. Симбиоз концепций поведенческой экономики и нейромаркетинга при воздействии на сознание потребителей. Маркетинговые коммуникации. 2020. № 2 (110). С. 106–116.
6. Данькова Н. Рекламний ринок у часи пандемії: що відбувається на радіо, в діджиталі та зовнішній рекламі? 2020. URL: https://cutt.ly/NjEzqmm
7. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности. Москва : Политиздат, 1986. 222 с.
8. Майбутнє після карантину. 2020. URL: https://tns-ua.com/news/maybutnye-pislya-karantinu#more-3255
9. Ольшанский В.Б. Личность и социальные ценности Текст. Социология в СССР. Москва, 1965. Т. 1. С. 471–511.
10. Рекламные расходы в мире упадут на 10,2% в 2020 году. 2020. URL: https://mmr.ua/show/reklamnyerashody-v-mire-upadut-na-10-2-v-2020-godu.
11. Світове дослідження цінностей. 2020. Україна. Український центр європейської політики. Київ, 2020.
12. Ткалич М.Г., Тищенко І.І., Мисів Л.В. Ціннісний портрет сучасних українців: нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети, динаміка змін. Psychological journal. Volume 5. Issue 8. 2019.
13. Ти завжди у формі зі Sport Life online! 2020. URL: https://tv.sportlife.ua/
14. Ядов, В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности. Методологические проблемы социальной психологи : сб. ст. Москва, 1975. С. 89–105.
15. Шпрангер Э. Основные идеальные типы индивидуальности. Психология личности. Тексты. Москва : Издательство МГУ, 1982. С. 55–59.
16. Galagan vs Covid-19 (2020) (electronic resource). URL: https://galagan.ua/galagan-vs-covid-19 (accessed 16 December 2020).
17. Future Consumer Index: COVID-19 is changing consumer behavior. EY Global. (2020) (electronic resource). URL: https://www.ey.com/ru_ru/consumer-products-retail/how-covid-19-could-changeconsumer-behavior (accessed 18 December 2020).
18. psos Essentials: How COVID-19 changes people’s values and emotions (2020) (electronic resource). URL: https://www.ipsos.digital/essentials (accessed 16 December 2020).
19. Young R. Nike drops new coronavirus ad campaign: ‘Play inside, play for the world’. (2020) (electronic resource). URL: http://surl.li/jfas (accessed 16 December 2020).
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ