ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ

  • М. Г. Ткалич Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
  • Т. П. Зінченко
Ключові слова: гендерні стереотипи, зовнішність, привабливість, дискримінація, оцінка зовнішності, соціально-демографічні характеристики

Анотація

Зовнішність, образ зовнішності і сприйняття власної зовнішності важливі не тільки з естетичної точки зору, а й впливають на самопочуття людини, входять у структуру її Я-концепції, важливі для особистісної ідентичності, формування Я-образу. Вони формуються не лише під впливом особистісних чинників, але і соціально-психологічних: суспільних норм, цінностей, стереотипів масової свідомості. Нині сфера досліджень стереотипів зовнішності стрімко розвивається, однак здебільшого вона представлена зарубіжними роботами. Вітчизняні дослідження мало представлені у цій проблематиці. Мета дослідження: емпірично дослідити ставлення до власної зовнішності, гендерних стереотипів щодо нього, питань дискримінації за ознаками зовнішності та соціально-демографічних відмінностей у цьому ставленні. Методи дослідження: авторська методика з визначення ставлення до власної зовнішності. Вибірка – 186 осіб. Аналіз результатів дозволив виокремити 5 компонентів у ставленні до власної зовнішності (шкал, які пояснюють 67,44% сумарної дисперсії): гендерні стереотипи зовнішності; дискримінація за зовнішністю; задоволеність власною зовнішністю; бажання покращити зовнішність; оцінка власної зовнішності. Були знайдені відмінності у результатах за статтю, віком і рівнем освіти респондентів. Дослідженням з’ясовано, що зовнішність є більш важливою для жінок (стать) і молодшої групи респондентів (вік), менше вона важлива для чоловіків. Власною зовнішністю менше переймається і старша група респондентів. При цьому жінки вважають себе більш привабливими, ніж себе чоловіки, однак останні більше задоволені тим, як вони виглядають; також чоловіки більше звертають увагу на дискримінацію за зовнішністю щодо чоловіків. При цьому в середньому рівень дискримінації за зовнішністю досить помірний. Однак гендерні стереотипи щодо зовнішності зберігаються і стосуються більше жінок: і в оцінці чоловіків, і в самооцінці жінками. Перспективи дослідження полягають у додатковому вивченні стереотипів зовнішності і того, як вони пов’язані з гендерною ідентичністю особистості.

Посилання

1. Андрушко Л. Гендерні стереотипи в українській рекламі. Вісник Львівської національної академії мистецтва. Львів : ВІСНИК, 2010. № 23. С. 397–406.
2. Бзезян А.А. Содержание «Appearance»-стереотипов мужчин и женщин с различными типами внешнего облика. Психолог. 2016. № 6. С. 9–19.
3. Лабунская В.А. «Видимый человек» как социально-психологический феномен. Социальная психология и общество. 2010. № 1. С. 26–39.
4. Литвина Д.А., Остроухова П.В. Дискурсивное регулирование женской телесности в социальных сетях: между худобой и анорексией. Журнал исследований социальной политики. 2015. Т. 13, № 1. С. 33–48.
5. Орех Е.А. Феномен лукизма и возможности его социологического анализа. Социологический журнал. 2016. Том 22. № 3. С. 67–81.
6. Погонцева Д.В. Эталоны красоты современной молодежи. Северо-кавказский психологический вестник. 2013. № 11/3. С. 17.
7. Погонцева Д.В. Виды дискриминации по внешнему облику. Психология и Психотехника. 2013. № 9. C. 858–861.
8. Суэми В., Фернхем А. Психология красоты и привлекательности. СПб. : Питер, 2009. 240 с.
9. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : [монографія]. Київ-Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 315 с.
10. Ткалич М.Г. Гендерна психологія : [навч. посібник]. К. : Академвидав, 2016. 248 с.
11. Шалаева Н.Ю. Эффект физической привлекательности в контексте социальной перцепции. Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 2(3). С. 688–691.
12. Adamitis E.M. (2000) Appearance matters: A proposal to limit appearance discrimination in employment. Washington. Law Review. № 75 (January). P. 195.
13. Ayto J. (1999) Lookism. Twentieth Century Words. New-York : Oxford University Press. 485 p.
14. Coyne S., Lindner J., Rasmussen E., Nelson D. & Birkbeck V. (2016). Pretty as a princess: Longitudinal effects of engagement with Disney princesses on gender stereotypes, body esteem, and prosocial behavior in children. Child Development. № 87(6). С. 1909–1925.
15. Davis A. (2008) Lookism. Common Schools. Respect and Democracy. Journal of Philosophy of Education. № 41(4). Р. 811–827.
16. Grogan S. (2008) Body Image: Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children. New-York : Routledge. 250 р.
17. Griffin A.M., Langlois J.H. (2006) Stereotype Directionality and Attractiveness Stereotyping: Is Beauty Good or is Ugly Bad? Social Cognition: Vol. 24, № 2, р. 187–206.
18. Jawahar I.M., Mattsson J. (2005) Sexism and beautyism effects in selection as a function of self-monitoring level of decision maker. Journal of Applied Psychology. Vol. 90(3). P. 563–573.
19. Kimmel M. (2012) The Gendered Society. 5th Edition. Oxford : University Press. 528 p.
20. Szillis U., Dagmar Stahlberg D. (2007) The Face-ism Effect in the Internet Differences in Facial Prominence of Women and Men. International Journal of Internet Science. № 2(1). Р. 3–11.
21. Tondeur L. (2009) Lookism. Encyclopedia of Gender and Society. Los Angeles: Sage. P. 495–497.
22. Turner B.S. (2008) The Body and Society: Explorations in Social Theory. London – Thousand Oaks – New Delhi – Singapore. 296 p.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ