ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ, ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ І ПСИХОЛІНГВІСТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ДИСКУСІЇ

  • Г. В. Калмиков Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: психологічна допомога, психотерапевт, консультант, розрізнення, відмінності, схожість, дискурсивні психотехніки

Анотація

У статті розглянуто дискусійну проблему розмежування психотерапії і психологічного консультування, висвітлено роль психолінгвістики у встановленні меж між цими двома формами надання психологічної допомоги. У науковій студії також представлено погляди науковців і практиків, які працюють у галузі психотерапії та психоконсультування, на співвідношенні цих галузей психології; описано ознаки, за якими встановлюється спільне і відмінне в психотерапії та психологічному консультуванні. Серед ознак, за якими ототожнюють ці сфери психологічної науки і практики, виокремлюють такі як: а) використання схожих або одних і тих же психотехнік; б) схожість цілей і завдань допомоги, застосування спільних для двох форм психологічної допомоги компетентностей фахівців; в) схожість вимог, що ставляться до особистості психолога і клієнта, і процедур, які використовуються в консультуванні та психотерапії; г) допомога ґрунтується на вербальній взаємодії та ін. У статті зазначається, що до цього часу не встановлені визнані більшістю фахівців істотні ознаки, потрібні для виокремлення спільного і відмінного у двох видах психологічної допомоги. Кожний із авторів, хто бере участь в обговоренні полемічних питань встановлення схожого і відмінного в терапії і консультуванні, висловлює власну суб’єктивну думку, більшою мірою спираючись на спостереження, досвід роботи й емпіричні узагальнення, а не на системне наукове дослідження. Велика кількість формальних ознак, покладена різними фахівцями в основу розмежування психотерапії і психоконсультування, лише вказує на брак наукового консенсусу в розв’язанні важливого для психологічної науки і практики питання, актуалізує його й пришвидшує пошуки шляхів його вирішення. Уважаємо, що одним із раціональних і результативних підходів до розв’язання цього дискусійного питання є опертя на психолінгвістичні постулати, зокрема на психолінгвістику психотерапевтичної комунікації та її специфічні – дискурсивні – засоби, які дають змогу по-різному впливати на підсвідомі та свідомі пласти психіки пацієнтів і клієнтів відповідно до випадків.

Посилання

1. Алёшина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 2-е изд. Москва: Независимая фирма «Класс», 2007.
2. Віттенберг К. «Хочу піти до психотерапевта». Чого чекати від терапії та якою вона буває. ГО «АРК.ЮЕЙ». Проєкт «Психея», 2020. URL: https://arcua.org/psixeya/vipuski/xochu-piti-do-psixoterapevta.- chogo-chekati-vid-terapiui-ta-yakoyu-vona-buvae.html.
3. Калмиков Г.В. Психологія формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів: монографія. Київ: Видавничий дім «Слово», 2019. 316 с.
4. Калмиков Г.В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів: дис… д-ра психол. наук. Переяслав, 2020.
5. Калмиков Г.В. Дискурсивні практики як компоненти професійно-мовленнєвої діяльності психологів. Psycholinguistics. 2016. 20(1). с.98–111. (Web of Science Core Collection).
6. Калмиков Г.В. Дискурс як мовленнєвий вплив. Psycholinguistics. 2017a. 21(1). с.112–128. (Web of Science Core Collection).
7. Калмиков Г.В. Професійно-психологічний дискурс як інструмент впливу на адресата. Psycholinguistics. 2017d. 22(1). с.104–124. (Web of Science Core Collection).
8. Калмиков Г.В. Дискурсивний вплив як спосіб реалізації професійно-мовленнєвої діяльності психолога. East European Journal of Psycholinguistics. 2017 с. 14(1). с.86–100. (Index Copernicus).
9. Калмиков Г.В. Психолого-професійний дискурс як вираження інтенціональної спрямованості суб’єкта мовлення на адресата. Psycholinguistics. 2018. 23(1). с.73–99. (Web of Science Core Collection).
10. Козлов Н.І. Психологічне консультування та психотерапія: основні відмінності. URL: http://psychologis.com.ua/psihologicheskoe_konsultirovanie_i_psihoterapiya_dvoe_zn__osnovnye_otlichiya.htm
11. Коновалов А.Є. Отличия психологического консультирования от психотерапии. URL: http://www.psy-helper.ru/psy3.html
12. Малейчук Г.І. Различие психологического консультирования и психотерапии. Психологическая поддержка. Минск, 2012. URL: https://www.b17.ru/article/5779/
13. Ягнюк К.В. Анатомия терапевтической коммуникации. Базовые навыки и техники. Москва : «Когито-Центр», 2014. 165 с.
14. Blocher D. Н. Developmental Counseling. New York: Ronald Press, 1966 [in English].
15. Gelso С.J., Fretz В.С. Counseling Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1992 [in English].
Опубліковано
2021-06-30