ОБРАЗ «ЧОЛОВІКА» І «ЖІНКИ» У СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ РІЗНОГО ВІКУ (КРОС-КУЛЬТУРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • Л. О. Котлова Житомирський державний університет імені Івана Франка
  • І. М. Тичина Житомирський державний університет імені Івана Франка
  • В. В. Прокудіна Житомирський державний університет імені Івана Франка
Ключові слова: гендерні відмінності, культура, онтогенез, свідомість, самосвідомість, стереотипи, уявлення

Анотація

Під впливом гендерних стереотипів, які існують у кожному суспільстві і формуються в контексті культури, історичного часу, у свідомості чоловіків і жінок виникає гендерна ідентичність. Але у психології розглядаються і внутрішні чинники утворення гендерної ідентичності, психологічні гендерні ролі; механізми утворення та конструювання гендерної і статевої ідентичності. Дуже важливим є формування образу «чоловік» і «жінка» саме в сучасної молоді, адже надалі буде відбуватися «викривлене» бачення та прийняття суспільства, яке матиме свої певні наслідки. Дослідження розкрило головні відмінності між усвідомленням понять «чоловік» і «жінка» особистостями трьох національностей (українці, американці, китайці). Встановлено, що українці відразу ж асоціюють поняття «жінка» із зовнішніми рисами «красива», «ніжна», «сексуальна», «симпатична», а американці та китайці більше із внутрішніми рисами: «добра», «віддана», «чуйна», «розумна», «вірна», «турботлива»; китайці «прив’язують» образ жінки лише до «сімейного вогнища»: сім’ї, материнства, домашніх турбот, американці та українці більш вільні у своїх поглядах, тому не «прикріплюють» образ жінки до однієї сфери життєдіяльності; гендерні ролі, що притаманні чоловікам і жінкам трьох країн, не мають суттєвих відмінностей, окрім того, що китайці не виокремлюють жінок у професійних сферах: «вчителька», «психологиня», «менеджерка»; розмежування маскулінності, фемінності та андрогінності по трьом національностям дозволяє дійти висновку, що українцям властиві фемінність та андрогінність (більша кількість), у американців відсутні маскулінність і фемінність (усі 100% досліджуваних мають андрогінний образ). У досліджуваних представників КНР наявна маскулінність, фемінність і андрогінність у решти досліджуваних. Тобто, у китайців більш помітне розмежування образів; найбільш схильні до стереотипного мислення саме досліджувані представники народу КНР (у них найвищі показники серед досліджуваних трьох національностей); було виявлено, що стереотипне мислення більше виявляється в період юнацтва, ніж у ранньому дорослому віці. Це все ж пов’язано з віковими особливостями та набутим досвідом у період переходу між цими двома віковими періодами.

Посилання

1. Волобуєва А. Ґендерні стереотипи у пресі: теоретичний аспект. Образ. 2017. Вип. 2. С. 95–101. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obraz_2017_2_14.
2. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Гендерна психологія. К. : Видавничий центр «Академія», 2004. 308 с.
3. Головньова І.В. Особливості спрямованості особистості, що впливають на ефективність управлінської діяльності: гендерні відмінності. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2012. № 4. С. 61–68.
4. Горностай П.П. Социализация личности и психологические роли. Теоретические и прикладные вопросы психологии : материалы юбилейной конференции «Ананьевские чтения-97». Вып. 3. СПб, 1997. С. 325–330.
5. Кочарян А.С., Терещенко Н.Н. Полоролевая идентичность у женщин. Вісник Харківського університету. Серія: Психологія. 2000. № 498. С. 81–87.
6. Кушнір Н.В. Гендерна експертиза трудового законодавства та стан її реалізації в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 6(1). С. 170–173. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_6(1)__44.
7. Найдовська І.В. Вплив статево-рольового розвитку жінок на особливості їх життєвого стилю : дис. канд. психол. наук: 19.00.01. / Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2002. 190 с.
8. Bem S. The Lenses of Gender: Transforming the Debate on Sexual Inequality. Yale University Press, 1993. 256 p. Режим доступу: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1nq86n.
9. Gender Equality and Women’s Development in China. Режим доступу: www.china.org.cn/english/2005/Aug/139404.htm.
10. Harrison L.E, Huntington S.P. Culture matters: how values shape human progress. Basic Books, New York. 2000.
11. Hyde J.S The gender similarities hypothesis. American Psychological Association. 2005. Vol. 60, № 6, P. 581–592. DOI: 10.1037/0003-066X.60.6.581.
12. Joanna McMillan. Sex, science and morality in China, London/New York : Routledge, 2006.
13. Mueller W., Silva T.H., Almeida J.M. et al. Gender matters! Analyzing global cultural gender preferences for venues using social sensing. EPJ Data Sci. 2017. Vol. 6, № 5. Режим доступу: https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-017-0101-0.
14. Population Census Office and National Bureau of Statistics of China, Zhongguo 2010 nian renkou pucha ziliao. Beijing : China Statistics Press, 2012.
15. Van de Vijver, F.J.R. Cultural and Gender Differences in Gender-Role Beliefs, Sharing Household Task and Child-Care Responsibilities and Well-Being Among Immigrants and Majority Members in The Netherlands. Sex Roles. 2007. Vol. 57, P. 813–824. Режим доступу: https://doi.org/10.1007/s11199-007-9316-z.
Опубліковано
2021-06-30