АВТОРСЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК «ШКАЛИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ»: ПРОЦЕС КОНСТРУЮВАННЯ ТА ОПИС ПРОДУКТУ

  • А. А. Мамбетова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: мультикультурна ідентифікація, авторський психологічний опитувальник, шкали мультикультурної ідентифікації, культурні уклади, етнокультурні психологічні особливості

Анотація

У статті подано опис авторського опитувальника, що ґрунтується на основі припущення про те, що люди мають відмінні стилі сприймання навколишньої дійсності та реагування на неї, які створюють основу для різних культурних укладів. Проведення мультикультурної ідентифікації та визначення типового культурного укладу для представників певного етносу дає змогу більш предметно розуміти їхні характеристики ментальності та інші психологічні особливості. Головним завданням цієї роботи є створення психодіагностичної методики для визначення приналежності представників різних етносів до того чи іншого культурного укладу (проведення мультикультурної ідентифікації). Культурний уклад – поняття, що характеризує історично сталі стійкі типові риси порядку побудови та змістовної наповненості нормативно-ціннісних конструктів, які притаманні соціальним групам та індивідам і виражені у матеріальних, ідеальних організаційних та символічних компонентах їх індивідуального та групового життя в умовах конкретного суспільства. Мета статті – презентувати авторський опитувальник «Шкали мультикультурної ідентифікації», що покликаний надати додаткові можливості для більш глибокого вивчення наукової проблематики культурних укладів та їхнього взаємозв’язку із психологічними особливостями особистості в етнокультурному контексті. У процесі теоретичного огляду проблематики поняття мультикультурної ідентифікації було описано теоретичну базу для конструювання методики, виокремлено основні завдання та обґрунтовано доцільність створення даної методики. Під час практичної роботи була сконструйована методика для дослідження ідентифікації респондентів – представників певних етносів з певними культурними укладами; перевірена її надійність і валідність, що дає підстави для використання цього опитувальника як діагностичного інструменту. Проте інтерпретація результатів передбачає наявність спеціалізованих знань в області психології розвитку та етнокультурної психології. Тому цю методику краще використовувати психологам, але можливе і використання не спеціалістами при попередній підготовці.

Посилання

1. Ananova I.V., Vlasova O.I., Hulenko A.S., Danyliuk I.V., Fadieieva K.-M., Shcherbyna V.L. The types of personal integrity of the modern Ukrainian multicultural society. Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015. http://papers.ssrn.com Retrieved from URL: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2469326.
2. Bulatevich N., Mambetova A. Psychological peculiarities of parenthood apprehensions of Ukrainians and Crimean Tartars. International Journal of Education & Development. 2018. № 1. Р. 13–24.
3. Ryan R., Deci E. Self-detenrrination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychology. 2000. Vol. 55(1). P. 68–78.
4. Ryff C.D., Keyes C.L.M. The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology. 1995. № 69. Р. 719–727.
5. Ryff C.D., Singer B. Human health: new directions for the next millennium. Psychological Inquiry. 1998. № 9. Р. 69–85.
6. Shykovets S.O., Mambetova A.A. Psychological features of the representatives’ identity in the regional communitiesof Ukraine and Poland. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Психологія. 2018. № 3.1. С. 142–148.
7. Vlasova O.I. Influence of internet dependency on young people self-actualization. Socialization & Human Development: International Scientific Journal. 2019. №1. 1. Р. 5–12.
8. Boatswain S., Lalonde R. Social identity and preferred ethnic/racial labels for blacks in Canada. Journal of Black Psycholog. 2000. 26. Р. 216–234.
9. Cameron J. A three factor model of social identity. Self and Identity. 2004.
10. Cameron J., Lalonde R. Social identification and gender related ideology in women and men. British Journal of Social Psychology. 2001. 40. Р. 59–77.
11. Bichler S., Albert I., Barros S. et al. Exploring Cultural Identity in a Multicultural Context – the Special Case of Luxembourg. Hu Arenas. 2020. № 3. Р. 310–330. https://doi.org/10.1007/s42087-019-00090-w.
12. Berry J.W. Theories and models of acculturation. In S.J. Schwartz & J. B. Unger (Eds.). Oxford library of psychology. The Oxford handbook of acculturation and health. New York : Oxford University Press. 2017. Р. 15–28.
13. Goedert C., Albert I., Barros S., Ferring D. Welcome or not? – Natives’ security feelings, attachment and attitudes toward acculturation of immigrants. International Journal of Intercultural Relations. 2019. 69. Р. 24–31. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.12.001.
14. Barros S, Albert I. I feel more Luxembourgish, but Portuguese too. Cultural Identities in a Multicultural Society. Integrative Psychological and Behavioral Science. First Online. 2019. Р. 1–32. https://doi.org/10.1007/s12124-019-09500-8.
15. Mangum M., Block R. Social identity theory and public opinion towards immigration. Social Sciences. 2018. 7(3). 41 р. https://doi.org/10.3390/socsci7030041.
Опубліковано
2021-06-30