СУБ’ЄКТИВНЕ ПОЧУТТЯ САМОТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ САМОІЗОЛЯЦІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: психічне здоров'я молоді, студенти, самотність, пандемія COVID-19, комунікативність професії, самодопомога, психологічна допомога

Анотація

У статті представлено результати дослідження переживання самотності студентської молоді під час пандемії COVID-19. Самотність є складним, динамічним і доволі суперечливим феноменом. Проблема самотності заслуговує на особливу увагу в контексті ситуації карантину та самоізоляції під час пандемії COVID-19. Студентство як особлива вікова та соціальна група асоціюється з самотністю та певними проблемами у сфері психічного здоров'я, що пов’язано зі значними трансформаціями у їхньому житті на етапі навчання у закладах вищої освіти. Результатами дослідження визначено високий рівень суб’єктивного відчуття самотності, пов’язаний з погіршенням психічного здоров’я молодої людини. Такі студенти відчувають невдоволення життям та собою, в них присутні думки про те, що вони нікому не потрібні, у них відсутня підтримка з боку друзів, сім’ї, вони більш замкнуті в собі, мають тенденції до відчуження від соціуму. Було визначено, що кількість молодих людей, які відчувають високий рівень суб’єктивного відчуття самотності суттєво не змінився в період пандемії. Підтверджено, що заходи з профілактики та промоції психічного здоров’я, зокрема в контексті зниження або запобігання самотності під час COVID-19, повинні першочергово розроблятися для тих соціально-демографічних груп, які вже є групою ризику. Розробка ефективних та дієвих засобів корекції проблем самотності в умовах тривалої вимушеної ізоляції та розробка програм психологічної допомоги та спеціалізованих ресурсів допомагає вирішити проблему поліпшення психічного здоров’я. В межах реалізації у Запорізькому національному університеті проєкту «Зміцнення психічного здоров'я студентів та учнів в умовах вимушеної соціальній ізоляції під час пандемії» розроблено онлайн ресурс психологічної допомоги «3D САМ», який містить психологічні техніки та вправи, спрямовані на зміцнення психічного здоров’я студентів.

Посилання

1. Lippke, S., Fischer, M. A., & Ratz, T. (2021). Physical Activity, Loneliness, and Meaning of Friendship in Young Individuals – A Mixed-Methods Investigation Prior to and During the COVID-19 Pandemic With Three Cross-Sectional Studies. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.617267
2. Психологічні виклики пандемії COVID-19: україно-канадійський досвід: збірник тез міжнародного науково-практичного семінару лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2021. 97 с.
3. Айвазян Л.Ю. Феномен самотності та його визначення в сучасній психології. Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2012. № 1. С. 108-113.
4. Психологический словарь /под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1990. 494 с.
5. Бодалев А. А. Психологическое общение. М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. 256 с
6. Швалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество: социально-психологические проблемы. Киев, 1991. 270 с.
7. Голота Б.М. Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір: автореф. дис. …канд. філос.наук: 09.00.04. Х. 2004. 20с.
8. Усамітнення та самотність в житті особистості: збірник тез за матеріалами круглого столу (on-line, 24 квітня 2020 р.). Київ, 2020. 100 с.
9. Labrague, L.J., De Los Santos, J.A.A., Falguera, C.C. (2021). Social and emotional loneliness among college students during the COVID‐19 pandemic: The predictive role of coping behaviors, social support, and personal resilience. Perspectives in Psychiatric Care. doi:10.1111/ppc.12721
10. Elmer, T., Mepham, K., & Stadtfeld, C. (2020). Students under lockdown: Comparisons of students’ social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland. PLOS ONE, 15(7), e0236337. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236337
11. Bu, F., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2020). Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of predictors of loneliness before and during the COVID-19 pandemic. Public Health, 186, 31–34. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.036
12. Onufriieva L.A. Psychological characteristics of personality development and the formation of professional self-consciousness of the student’s personality while studying at higher educational institution. Problems of Modern Psychology. Issue 35. Kamianets-Podilskyi, 2017. Р. 336–346
13. Студентська молодь в умовах глобалізації: тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24.04.2015, м. Дніпро). Дніпро, 2015. 164 с.
14. Райгородский Д.Я. Практическая психодіагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: Изд. дом «БАХРАХ – М», 2001. 672с.
Опубліковано
2021-10-07