ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ НА НЕУСПІХ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: дитина з особливими освітніми потребами, діти із затримкою психічного розвитку, адекватна емоційна реакція, позитивне ставлення, ситуація успіху/неуспіху, навчання

Анотація

Стаття присвячена проблемі, яка має практичне та науково-теоретичне значення, оскільки специфіка організації освіти дітей з особливими потребами може бути обумовлені не тільки обмеженням здоров’я, але й соціокультурними чинниками. Численні зарубіжні та вітчизняні дослідження довели, що діти, які мають загострений страх невдач та низький рівень домагань, демонструють низькі результати, а коли процедура навчання зменшує страх невдачі, показники інтелектуального та психічного розвитку значно покращуються. Основна дослідницька мета дослідження полягала у застосуванні методу лонгітюдного дослідження емоційних реакцій дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР) на неуспіх та формування адекватних реакцій, які не призводять до відмови від виконання завдання з опорою на провідні індивідуально-психологічні характеристики дитини із ЗПР. Для досягнення мети було розроблено та застосовано оригінальний авторський алгоритм дослідження та подальшого формування адекватних емоційних реакцій дитини на ситуації неуспіху в умовах навчання. Дітям пропонувалися три види занять: ігрового, довільного (вольового) та інтелектуального спрямування. Виявлено, що лонгітюдна форма дослідження є найбільш ефективною, оскільки процес формування та закріплення адекватних емоційних реакцій дітей із ЗПР на ситуації неуспіху є довготривалим, ефективність якого суттєво посилюється залученням до роботи батьків. Показано, що між змістовною стороною завдання та ставленням дітей до ситуацій неуспіху існує зв’язок, а формування адекватних емоційних реакцій на неуспіх його закріплює. В ігрових завданнях всі діти достатньо легко реагували на ситуації неуспіху, самостійно та із задоволенням виправляли помилки, а при виконанні довільного (вольового) та інтелектуального завдань у дітей проявився ширший діапазон індивідуально-психологічних особливостей. Найбільш сильно страх неуспіху впливає на результати виконання інтелектуальних завдань, оскільки пов’язаний із очікуванням негативного результату. Тому важливою умовою формування успішного, емоційно забарвленого навчання для дітей із ЗПР є завершення будь- якого кроку навчальної діяльності тільки на позитивній емоції.

Посилання

1. Карабанова О. А. Развитие возрастно-психолгического подхода в современной психологии. Альманах института коррекционной педагогики. 2018. № 35 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-35/the-development-of-the-age-a-psychological-approach-in-modern-psychology [in Russian]
2. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. СПб: Питер, 2013. 245 с.
3. Прохоренко Л. І. Освіта осіб з особливими потребами: науково-психологічний супровід // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. Київ, 2019. № 4. С. 25–34. URL: http://libtomcat.knute.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=254368
4. Шванцара Й. Диагностика психического развития. Прага, 2017. 345 с.
5. Ziegler A. How desirable are gifted boys for girls and gifted girls for boys? Results of a chatroomstudy // Australasian Journal of Gifted Education. 2011. No 19. P. 16–20.
Опубліковано
2021-10-07