АРТТЕРАПІЯ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРАНЕНИХ КОМБАТАНТІВ В УМОВАХ ГОСПІТАЛЮ

Ключові слова: військовослужбовці, бойовий стрес, психологічна реабілітація, музикотерапія, метафоричні асоціативні карти

Анотація

У статті наведено результати емпіричного дослідження використання арттерапевтичних методів у процесі психологічної реабілітації поранених учасників бойових дій в умовах військового госпіталю. Підкреслено, що поранення супроводжується значними негативними психологічними та фізіологічними змінами у комбатантів унаслідок впливу бойового стресу. Наведено авторське визначення бойового стресу. Окреслено сучасне бачення фахівцями арттерапії, зміст та особливості використання методів музикотерапії та метафоричних асоціативних карт. Так, в емпіричних дослідженнях упродовж 2014–2018 рр. взяли участь 57 поранених військовослужбовців. У реабілітаційному процесі до учасників бойових дій був застосований авторський психологічний інструментарій у вигляді методики музикотерапії та колод метафоричних асоціативних карт «Стрес-стоп!» та «Компас вибору професії». Метафоричні асоціативні карти застосовувалися індивідуально в роботі з усіма категоріями поранених. Групова робота була організована під час проведення сеансів музикотерапії з легкопораненими. Наведено результати емпіричного дослідження ефективності застосування арттерапевтичного інструментарію. Для здійснення порівняльного аналізу ефективності психотерапевтичної роботи наведено авторську методику визначення самопочуття, настрою та активності учасників бойових дій до початку терапевтичних заходів, а також після їх завершення. З’ясовано, що використання арттерапевтичного інструментарію в роботі з пацієнтами сприяло покращенню самопочуття, настрою та активності, їхнього психоемоційного стану, що підтверджувалося візуальною діагностикою, суб’єктивною думкою комбатантів та свідченнями персональних лікарів, які організовували їхнє лікування. Доведено результати статистичної обробки даних, які засвідчили наявність кореляційних звʼязків високих рівнів значущості між усіма наведеними показниками. Результати емпіричного дослідження можуть бути використані у психологічній роботі не тільки з пораненими учасниками бойових дій в умовах госпіталю, атакож з іншими категоріями військовослужбовців, у комплексній роботі з психопрофілактики впливу бойового стресу.

Посилання

1. Блінов О.А. Бойова психічна травма : монографія. Київ : Талком, 2019. 700 с.
2. Блінов О.А. Інноваційний психологічний інструментарій діагностики, психотерапії та психокорекції бойового стресу : навчально-методичний посібник. Київ : Талком, 2020. 136 с.
3. Арт-терапия. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-е изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 1024 с.
4. Копытин А.И. Методы арт-терапии в преодолении последствий травматического стресса. Москва : Когито-Центр, 2014. 203 с.
5. Вознесенська О.Л., Сидоркіна М.Ю. Арттерапія у подоланні психічної травми : практичний посібник. Київ : Золоті ворота, 2015. 198 с.
6. Блінов О.А., Шопіна М.О. Метафоричні асоціативні карти як творчий інтегративний ресурс стресостійкості особистості : навчальний посібник. Київ : Талком, 2016. 123 с.
7. Клінічні рекомендації щодо застосування методів психодіагностики та медико-психологічної реабілітації у лікарняних та санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України / П.І. Мех та ін. / за заг. ред. В.В. Стеблюка, А.М. Галушки. Київ, 2017. 266 с.
8. Музыкотерапия. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. 2-е изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 1024 с.
9. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. Теория и практика : учебное пособие. Москва : ВЛАДОС, 2011. 176 с.
10. Практичні аспекти використання музикотерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції : методичні рекомендації / О.В. Друзь та ін. Київ : ТзОВ «Растр-7», 2015. 20 с.
11. Верникова Н.С. Метафорические ассоциативные карты – универсальный инструмент для МАКсимальных результатов. Практическая психология. Винница : ЧП «ТД «Эдельвейс и К», 2014. 124 с.
12. Морозовская Е.Р. Проективные карты в работе психолога: полное руководство. Одесса : Институт проективных карт, 2013. 116 с.
13. Кац Г.Б., Мухаматулина Е.А. Метафорические карты: руководство для психолога. 4-е изд. Москва : Генезис, 2015. 160 с.
14. Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців ЗС України та Державної спеціальної служби транспорту, які брали участь в АТО/ООС, здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи виконували службові (бойові) завдання в екстремальних умовах : Наказ Міністерства оборони України від 9 грудня 2015 р. № 702 у редакції Наказу МОУ від 11 грудня 2019 р. № 629.
15. Організація роботи відділення психологічної реабілітації в Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» : інформаційно-методичний посібник. Київ : Видавництво «Людмила», 2021. 64 с.
16. Блінов О.А. Особливості організації психологічної абілітації та реабілітації в умовах військового госпіталю. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2016 р. Київ : НУОУ, 2016. С. 45–47.
17. Порядок організації та проведення медико-психологічної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України : методичні рекомендації / В.В. Стеблюк та ін. Київ, 2017. 56 c.
Опубліковано
2022-02-11