ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕКСУАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Ключові слова: сексуальність, сексуальні сценарії осіб з інвалідністю, суб’єктивне сексуальне благополуччя, сексуальне здоров’я, психологічне благополуччя

Анотація

У статті проаналізовано труднощі повноцінного адаптивного функціонування, які пов’язані із проблемами реалізації сексуальності осіб з інвалідністю та серйозними соматичними захворюваннями. Виокремлено психологічні проблеми сексуального благополуччя осіб з інвалідністю та серйозними соматичними захворюваннями. Сексуальність є важливою сферою функціонування людини репродуктивного віку, підставою для формування парних стосунків, сім’ї та репродукції. Сексуальне здоров’я нерозривно пов’язане із загальним фізичним благополуччям, а сексуальне благополуччя є важливим для почування себе повноцінними, особливо для осіб із інвалідністю та соматичними захворюваннями. Війна в Україні, на жаль, призводить до численних травм, поранень, втрат кінцівок військовослужбовцями та мирним населенням. Привернення уваги суспільства до гармонізації сфери сексуальних стосунків в осіб із травмами, інвалідністю та серйозними системними захворюваннями покликане підвищити рівень розуміння українським соціумом таких осіб і їхніх потреб. Необхідна зміна дефіцитарної парадигми ставлення до таких осіб на соціально адаптивну, яка б толерувала прояви сексуальності та давала змогу особам з інвалідністю різної етіології реалізувати сексуальні потреби та жити більш повноцінно. Узагальнено сучасний соціологічно-психологічний наративний дискурс стосовно конструювання ґендеру та маскулінної сексуальності чоловіків з інвалідністю. Показано, що в Україні має місце суперечність у зміні медикаментозно-фаталістичної парадигми на соціальну: досвід становлення в пострадянській дійсності нової культури тіла та нової ґендерної ідентичності в умовах гегемонії маскулінності дає змогу реконструювати та критикувати медичну, функціональну, трагічну модель інвалідності, яка поки що превалює в суспільній думці. Проаналізовано зарубіжні та нечисленні пострадянські джерела, які вказують на схожі проблеми. Зазначається, що необхідно реабілітувати сексуальну потребу осіб з інвалідністю та соматичними захворюваннями і реконструювати так звану «інвалідну» сексуальну ідентичність. Украй важливо інформувати суспільство та долати соціальні стереотипи щодо людей з інвалідностями за різними нозологіями, визнавати за нормальне їхню сексуальну потребу та створювати соціальні умови для її реалізації. Запропоновано напрями роботи з корекції суспільних (культурних) та індивідуальних дезадаптивних сексуальних сценаріїв осіб із соматичними захворюваннями та осіб з інвалідністю.

Посилання

1. Гупаловська В. Особливості сексуальних сценаріїв осіб з інвалідністю крізь призму адаптивності. Десяті Сіверянські соціально-психологічні читання : матеріали Міжнародної наукової конференції / наук. ред. : О. Дроздова, І. Шлімакової. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка. 2020. С. 80–85.
2. Гупаловська В. Психокорекційна робота за методом SFBT із проблемами осіб з інвалідністю. ІV Internanional scientific conference “Modernization of the educational system : world trends and national peculiarities in a pandemic” : Conference processings February 19’th, 2021. Kaunas : Baltija Publiching. P. 18–22.
3. Гупаловська В. Сексуальне благополуччя як чинник суб’єктивного благополуччя: особливості сексуальних сценаріїв осіб з інвалідністю. Матеріали доповідей учасників II Всеукраїнського конгресу із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки та перспективи». DOI: 10.33120/UCSPProceedings-2019
4. Доминелли Л. Гендерно нейтрально? Женский опыт инвалидности. Журнал исследований социальной политики. 2004. Т. 2. № 1. С. 29–52.
5. Завиржек Д. Воспоминания инвалидов о сексуальном насилии: факты и умолчания. Журнал исследований социальной политики. 2009. Т. 7. № 3. С. 349–380.
6. Как людям с инвалидностью реализовывать свои сексуальные потребности? URL: https://www.docsity.com/ru/seks-i-invalidnost/1149576/.
7. Клепикова А. Интимная жизнь людей с инвалидностью: о преодолении моделей. Журнал исследований социальной политики. 2012. № 11(2). С. 284–288.
8. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Тело и дискриминация: инвалидность, гендер и гражданство в постсоветском кино. Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2011. № 76. C. 84–91.
9. Филлипс С. Инвалидность, маскулинность и сексуальность в постсоветской Украине. Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 2. С. 235–258.
10. Ярская-Смирнова Е. Стигма «инвалидной» сексуальности. В поисках сексуальности : сборник статей / ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2002. С. 223–244.
11. Ярская-Смирнова Е., Дворянчикова И. «Жила-была маленькая девочка, которая любила танцевать <…>». Семейные истории инвалидов-колясочников. Семейные узы: модели для сборки. Москва : Новое литературное обозрение, 2004. С. 420–451.
12. Dune Tinashe M. Understanding Experiences of Sexuality with Cerebral Palsy through Sexual Script Theory. International Journal of Social Science Studies. 2013. Vol. 1. № 1. Р. 1–12. DOI: 10.11114/ijsss.v1i1.6ю
13. Fridlund, B., Kautz, D. D., Mårtensson J., Mosack V. at all. Sexual Counseling for Individuals With Cardiovascular Disease and Their Partners: А Consensus Document From the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) Circulation / M. Dougherty et al. 2013. Р. 2076–2095. DOI: 10.1161/CIR.0b013e31829c2e53.
14. Gilmour J., Clements B. “If You Want to Be Like Me, Train!”: The Contradictions of Soviet Masculinity. Russian Masculinities in History and Culture / Еd. B.E. Clements et al. Houndmills : Palgrave, 2002. P. 210–222.
15. Hrycak A. Coping with Chaos: Gender and Politics in a Fragmented State. Problems of Post-Communism. 2005. Vol. 52. № 5. P. 69–81.
16. Iarskaia-Smirnova E. Social Change and Self-Empowerment: Stories of Disabled People in Russia. Disability and the Life Course: Global Perspectives. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. P. 101–112.
17. Johnson I., Sigler R. Forced sexual intercourse among intimates. Journal of Interpersonal Violence. 2000. № 15 (1). Р. 95–108.
18. Sexual assault of people with disabilities: Results of a 2002-2007 national report in Taiwan / L. Lan-Ping et al. Research in Developmental Disabilities. 2009. 30. Р. 969–975.
19. Sex and Disability / R. McRuer et al. Duke University Press, 2012. 432 p.
20. The Sexual Politics of Disability: Untold Desires / T. Shakespeare et al. London : Cassell, 1996.
21. Shuttleworth R. Introduction to Special Issue Critical Research and Policy Debates in Disability and Sexuality Studies. Sexuality Research & Social Policy Journal of NSRC. 2007. Vol. 4. № 1. Р. 1–14.
22. Shuttleworth R., Sanders T. Sex and Disability: Politics, Identity and Access. Leeds : Disability Press, 2010.
23. Siebers T. A Sexual Culture for Disabled People. Disability Theory. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008. P. 135–156.
24. Women With Disabilities: Disabled, Sexual, Reproductive. Аrrow for change. 2017. Vol. 23. № 3. 36 p.
25. World Health Organization. Sexual health and its linkages to reproductive health: an operational approach. 2017. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258738/9789241512886-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Опубліковано
2022-12-27