СХЕМА-ТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПОВА РОБОТА ДЛЯ МИРНИХ МЕШКАНЦІВ ЩОДО ДИСТРЕСУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: психотравма, комплексний ПТСР, психологічне благополуччя, схема-терапія, базові психологічні потреби

Анотація

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну мільйони українців опинилися в ситуаціях життєвої небезпеки та невизначеності, що поступово призвело до тривалого дистресу. У статті розглянуті особливості терапевтичного застосунку груп психологічної взаємопідтримки та шляхи стабілізації учасників у перші тижні війни. З метою запобігання комплексному посттравматичному стресовому розладу на методологічних засадах схема-терапевтичного розуміння обмеженого повторного батьківства була впроваджена програма психологічного втручання для задоволення базових психологічних потреб. Запропонована програма для запобігання формуванню вивченої безпомічності та втрати соціальних компетенцій у нових, воєнних умовах життя, складалася із трьох блоків: вступного, основною метою якого було налагодження довіри у стосунках у групі та встановлення безпечного зв’язку; психоедукаційного – скріплення здорових способів задовольнити потреби внутрішньої дитини в об’єктивно складних умовах щоденного життя, знайти внутрішні ресурси турботи і про себе, про своїх близьких; долаючого – підтримка режиму «компетентного дорослого», поведінки самоефективності; психогігієнічного – розширення діяльнісного компонента дорослих режимів функціонування в учасників груп. Узагальнені результати психологічних утручань у разі тривалого комплексного постравматичного стресового розладу констатують позитивний емоційний суб’єктивний відгук щодо задоволення базових емоційних потреб у час дистресу війни, як-отот: емпатійного спілкування, створення ситуацій безпечної та природної радості, обговорення адекватних обмежень у нових умовах життя, розвиток автономії та превенція формування почуття «вивченої безпорадності». Кількісні показники самооцінки власного благополуччя, рівня стресу та рівня соціально-психологічного функціонування у групі до та після втручання дозволяють припускати істотний позитивний вплив програми взаємопідтримки, базованої на застосуванні методу обмеженого повторного батьківства. Проте дане дослідження варто розглядати як пілотажне, тому потрібна подальша верифікація даних.

Посилання

1. Блінов О. Психологія бойової психічної травми : монографія. Київ : Талком, 2016. 246 с.
2. Вікові особливості переживання травм війни: інтегративний підхід С. Кузікова та ін. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2022. № 2. С. 64–70. DOI: 10.32999/ksu2312-3206/2022-2-9
3. Никифоренко Н., Маслакова Я. Роль соціального оточення в подоланні посттравматичних стресових розладів, породжених війною. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р. Маріуполь : ДонДУУ, 2017. С. 154–157.
4. Большакова А. Схема-режими, асоційовані з ранніми дезадаптивними схемами (взаємозв’язок концептів схема-терапії Дж. Янга). Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2022. Вип. 66. С. 49–62. DOI: 10.34142/23129387.2022.66.04
5. Бондарук Ю. Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу як комплексу реакцій людини на травмуючу ситуацію. Scientific Journal Virtus, September. 2018. № 26. С. 43–47.
6. Hidden burdens of conflict: issues of mental health and access to services among internally displaced persons in Ukraine / B. Roberts et al. International Alert. 2017. URL: https://www.international-alert.org/publications/hidden-burdens-of-conflict/
7. Complex posttraumatic stress disorder (CPTSD) following captivity: a 24-year longitudinal study / G. Zerach et al. Eur J Psychotraumatol. 2019. № 10 (1). 1616488. URL: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20008198.2019.1616488
8. Arntz A. Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry. 2006. № 63(6). P. 649–658.
9. Farrell J.M., Shaw I.A. Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-by-Step Treatment Manual with Patient Workbook. Wiley-Blackwell, 2012.
10. The Schema Therapy Clinician’s Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs / J.M. Farrell et al. Wiley-Blackwell, 2014.
11. Schema Therapy for Children and Young Adults / C. Loose et al. Beltz, in German, 2014.
12. Schema. Therapy (CBT Distinctive Features) / E. Rafaeli et al. Taylor & Francis, 2011.
13. Schema Therapy: A Practitioner’s Guide / J. Young et al. Guilford Press, 2006.
14. Gardner Richard A. Individual and Group Therapy and Work with Parent in Adolescent Psychology. Bookmart Press, 1999.
15. Siegel D. The Developing Mind. Guilford Press, 1999.
16. Klosko, J. S., & Weischar, M. E. Schema Therapy : A Practitioners Guide / J. Young et al. Guilford Press, 2003. P. 52.
Опубліковано
2022-12-27