ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У ФОРМАТІ ОНЛАЙН: ЕМПІРИЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: онлайн- навчання, освіта, студенти, переваги онлайн-навчання, пандемія

Анотація

Онлайн-навчання стає невід’ємною частиною сучасного освітнього простору. Частка занять, які проводяться за допомогою новітніх освітніх платформ, постійно зростає з початком пандемії Ковід-19. Постулюється теза, що онлайн-навчання стане провідною формою здобуття знань у майбутньому, тому варто вже зараз розпочинати опрацьовувати стратегії розвитку цієї галузі, відповідним чином здійснювати підготовку фахівців освітньої галузі. Для успішного навчання онлайн необхідні: технічне забезпечення, гарно побудований інтефейс курсу, групова взаємодія й особиста включеність особи, яка навчається. Студенти можуть брати участь у заняттях із будь-якої зручної для них локації, де є інтернет і комп’ютер. Респонденти, які оцінювали онлайн- навчання, зауважували багато переваг і позитивних рис такої форми навчання. Метою статті є вивчення особливостей і переваг, які спостерігають учасники онлайн-навчання в такій формі роботи. Робоча гіпотеза полягала у припущенні, що особи, які здобувають знання у формі онлайн, матимуть позитивне ставлення до навчання у віртуальному просторі, високо оцінюватимуть переваги, які надає онлайн-навчання. З метою вивчення ставлення здобувачів вищої освіти до віртуальної форми навчання сконструйовано авторську анкету, яка містить п’ятнадцять запитань, що стосуються ставлення до навчання у віртуальному середовищі й оцінки переваг навчання у форматі онлайн. Анкета ґрунтується на теоретичних концепціях позитивного ставлення до онлайн-навчання. З метою апробації робочих припущень про позитивне ставлення молоді, що навчається, до здобування знань у формі онлайн, проведено дослідження, у якому взяло участь 411 осіб. Досліджувані здобувачі вищої освіти високо оцінили якість і комфорт навчання у форматі онлайн. Стосовно лекцій і практичних, то тут також домінувала позитивна оцінка. Досліджувані студенти також обирали ті переваги, які є для них значущими в онлайн-навчанні, найбільш вагомими були: більша кількість вільного часу, можливість поєднувати навчання з іншими справами або ж виконувати декілька справ водночас, економія коштів, більше часу на сон.

Посилання

1. Expected advantages and disadvantages of online learning: Perceptions from college students who have not taken online courses / M.W. Alexander et al. Issues in Information Systems. 2012. № 13 (2). P. 193–200.
2. Das S. Psychological Factors Affecting the Quality Of Online Learning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2021 Apr. 28. № 12 (10). P. 812–817.
3. University students online learning system during Covid-19 pandemic: Advantages, constraints and solutions / N.A. Fatonia et al. Systematic reviews in pharmacy. 2020 Jul. № 11(7). P. 570–576.
4. What you do predicts how you do: Prospectively modeling student quiz performance using activity features in an online learning environment / E. Jensen et al. InLAK21 : 11’th International Learning Analytics and Knowledge Conference 2021 Apr. 12. P. 121–131.
5. Online Medical Education: A look into the various perceptions, among students across India / N. George et al. Indian Journal of Preventive & Social Medicine. 2022 Jun 29. № 53(2). P. 107–116.
6. Testing the Career Construction Model of Adaptation in a sample of Afghanistan’s working adults : A longitudinal study / Z.A. Green et al. Journal of Career Assessment. 2022, Apr. 11. P. 1–8. DOI: 10.1016/j.heliyon.2022.e09729:
7. The evolution of self-control / E.L. MacLean et al. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014, May 20. № 111 (20). P. 140–148.
8. Power R. Accessibility in Online Learning. Thriving Online : A Guide for Busy Educators. № 51. P. 101–110.
9. Savarimuthu A. Palaniyandi S. Psychological impact of online learning. EduTrucks. 2007. Vol. 7. № 2. P. 7–9.
Опубліковано
2022-12-27