ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО СКЛАДНИКА ЗАМІСНИХ ФОРМ БАТЬКІВСТВА У ШВЕЙЦАРІЇ

Ключові слова: мотивація прийомних батьків, замісне батьківство, психологічна характеристика прийомних батьків, сертифікат відповідності прийомних батьків

Анотація

Проблема створення замісних форм батьківства історично не втрачала своєї актуальності, але в умовах війни є особливо важливою, оскільки суттєво збільшилась кількість дітей, які позбавлені батьківського піклування. Актуальними є питання: які фактори сприяють ефективності прийому? Як створити найбільш сприятливі умови розвитку для дітей різних вікових категорій? Які форми замісного батьківства є найефективнішими? Як визначити готовність замісних батьків до створення сім’ї? Пошуком відповідей на ці та багато інших питань займалися такі науковці, як: О. Безпалько, С. Архіпова, А. Капська, О. Карпенко, І. Звєрєва, Н. Завєріко; проблеми дітей-сиріт вивчали В. Ослон, Н. Толстих, А. Прихожан, В. Мухіна, Дж. Райкус, Р. Хьюз, Л. Волинець, проблеми прийомних сімей – Г. Бевз, Н. Максимова, І. Пєша, Ж. Петрочко. Але, незважаючи на ґрунтовні розробки цих питань, на сьогодні надзвичайно часто трапляються випадки повернення дітей-підлітків з прийомних сімей та існує проблема небажання створювати замісні форми батьківства з дітьми підліткового віку. Аналізуючи функціонування форм замісного батьківства на території Швейцарської конфедерації, можна зазначити, що в них майже відсутні випадки повернення дітей із замісних форм батьківства та є досвід успішного створення замісних форм батьківства з дітьми підліткового віку, також існують певні відмінності під час підготовки прийомних батьків. Отже, ми вважаємо за доцільне дослідити процес формування мотиваційно-ресурсного складника замісного батьківства з метою визначення позитивного досвіду їх функціонування і можливого впровадження його в рідній державі. У цій статті досліджено особливості вивчення мотиваційно-ресурсного складника замісних форм батьківства на території Швейцарської конфедерації. Зазначено, що питанням усиновлення дітей громадянами Швейцарії на території Швейцарії займаються спеціальні агенції, що затверджені федеральним урядом. До їх переліку входять: Bureau genevois d’adoption (м. Женева), Chaba Adozioni (м. Локарно), Chaba Adozioni, Fondation Enfants-Espoir, Mani per l’infanzia, PACH, Stiftung Ouvre tes mains / SOS Adoption. У статті детально розглянуто процедуру набуття сертифіката відповідності, який є важливим кроком для створення замісної форми батьківства. Вивчення мотиваційно-ресурсного складника замісної форми батьківства у Швейцарії передбачає ретельну перевірку придатності заявників, у тому числі з огляду на стан їхнього здоров’я (Гаазька конвенція про усиновлення (HAÜ), Цивільний кодекс Швейцарії (ZGB) та Федеральний кодекс). Зроблено висновки, що ретельність кожного кроку на шляху до створення замісної форми батьківства є передумовою її успішного функціонування.

Посилання

1. Бевз Г.М., Капська А., Комарова Н. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу : збірник методичних матеріалів. Київ : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. 188 с.
2. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). Київ : Главник, 2006. 120 с.
3. Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.09.2009 р.
4. Прийомна сім’я. Липовецька територіальна громада. Офіційний вебсайт. URL: https://lyp.gov.ua/news/1626760673/ (дата звернення: 24.10.2022).
5. Підготовка прийомних батьків: в Україні запустили нову програму – АКМЦ. Антикризовий медіацентр. URL: https://acmc.ua/pidgotovka-pryjomnyh-batkiv-v-ukrayini-zapustyly-novu-programu/ (дата звернення: 24.10.2022).
6. Adoption. Kanton Zürich. URL: https://www.zh.ch/de/familie/adoption.html#-701158751 (дата звернення: 24.10.2022).
7. Der Krieg in der Ukraine stellt den Asylbereich in der Schweiz vor neue Herausforderungen. SODK. Home – SODK. URL: https://www.sodk.ch/de/fokus/ukraine/ (дата звернення: 28.09.2022).
8. Fedlex. Fedlex. URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de (дата звернення: 03.10.2022).
9. Internationale Adoption. Startseite. URL: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/gesellschaft/adoption.html (дата звернення: 03.10.2022).
10. Kinderrechte | PACH. PACH – Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. URL: https://pa-ch.ch/kinderrechte/(дата звернення: 03.10.2022).
11. Kinder und Jugendliche – Stadt Zürich. Startseite Portal der Stadt Zürich – Stadt Zürich. URL: https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/kindes_und_erwachsenenschutzbehoerde/kinder_jugendliche.html (дата звернення: 24.10.2022).
12. Krippenaufsicht – Stadt Zürich. Startseite Portal der Stadt Zürich – Stadt Zürich. URL: https://www.stadtzuerich.ch/sd/de/index/ueber_das_departement/fuer_dritte/kitas/krippenaufsicht.html (дата звернення: 24.10.2022).
13. PACH – Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. PACH – Pflege- und Adoptivkinder Schweiz. URL: https://pa-ch.ch/ (дата звернення: 03.10.2022).
14. Pflegefamilien. Kanton Zürich. URL: https://www.zh.ch/de/familie/ergaenzende-hilfen-zur-erziehung/pflegefamilien.html (дата звернення: 24.10.2022).
15. Schweizerische Fachstelle Pflegefamilie. SFP. URL: https://www.fachstelle-pflegefamilie.ch/ (дата звернення: 24.10.2022).
Опубліковано
2022-12-27