ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Ключові слова: економічна поведінка, мотивація економічної поведінки, моделі економічної поведінки, стратегії споживчої поведінки, соціально-економічні трансформації, воєнний час

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню досліджень економічної поведінки в періоди соціально-економічних трансформацій і результатам емпіричних досліджень її особливостей протягом 2021–2022 років. Мета статті – теоретично обґрунтувати поняття «економічна поведінка», визначити особливості такої поведінки у трансформаційних суспільствах, проаналізувати результати дослідження особливостей економічної поведінки громадян України за останній рік: динаміку від літа 2021 року до осені 2022 року, а також зміни, які відбулися з початку активної фази війни (весна 2022 року). Теоретичний аналіз показав, що економічна поведінка індивіда втілюється в типові моделі, які пов’язані з видами діяльності, орієнтуючись на можливу реальну поведінку людей у житті: цілераціональна, ціннісно-раціональна, афективна, традиційна. Трансформаційна поведінка пов’язана із цілями, мотивами та засобами її реалізації, за якими виділяють стратегії досягнення; адаптаційні стратегії; регресивні стратегії; руйнівні стратегії. Дослідження економічної поведінки людини присвячені в основному мотивації, довірі, соціальним нормам, послідовності та відданості. За результатами емпіричних досліджень ( 2021–2022 роки), українці загалом мають проактивну життєву позицію, готові активно шукати роботу, хочуть жити не гірше за інших, однак менш упевнені у своїй можливості впливати на доходи під час війни. Зазнали скорочення зарплат, але ставляться до цього з розумінням. Готові навчатися новому, змінювати професію і займатися підприємництвом. Серед стратегій споживчої поведінки більше зорієнтовані на гедоністичну стратегію, менше на раціональну та традиційну і ще менше на стратегію економії.

Посилання

1. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ : Наш формат, 2018. 216 с.
2. Дослідження Соціологічної групи «Рейтинг». URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/.
3. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2004. 400 с.
4. Коваліско Н., Кудринська А. Специфіка стратегій економічної поведінки на регіональному рівні. Вісник Львівського університету. Серія «Соціологія». 2008. Вип. 2. С. 266–277.
5. Лагутіна Т. Соціально-психологічні аспекти економічної поведінки в перехідному суспільстві. Вісник Київського національного торговельно-економічного університете. 2006. № 1. С. 105–110.
6. Ткалич М., Закашанська Н. Індивідуально-психологічні особливості стратегії прийняття рішень споживачами. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2022. № 1 (25). С. 109–117.
7. Ткалич М., Закашанська Н. Типи споживачів та стратегій споживчої поведінки: ціннісний та особистісний вимір. Проблеми сучасної психології : науковий журнал. Запоріжжя : Видавничій дім «Гельветика», 2022. № 1 (24). С. 94–100.
8. Akerlof G., Kranton R. Identity Economics. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2010.
9. Banerjee A. A simple model of herd behavior. Quarterly Journal of Economics. 1992. № 107. P. 797–817.
10. Cialdini R.B. Influence: Science and Practice. 5’th ed. Boston : Pearson, 2008.
11. The role of feedback in the process of health behavior change / C.C. Diclemente. American Journal of Health Behavior. 2001. № 25. P. 217–227.
12. Мindspace: іnfluencing behaviour through public policy / P. Dolan. London, UK : Cabinet Office, 2010.
13. Festinger L. A theory of cognitive dissonance. Stanford : Stanford University Press, 1957.
14. Frederick S., Loewenstein G. Hedonic adaptation. Well-being: The foundations of hedonic psychology / D. Kahneman et al. (Eds.). New York : Russell Sage Foundation, 1999. P. 302–329.
15. Measuring trust / E. Glaeser et al. The Quarterly Journal of Economics. 2000. № 115 (3). P. 811–846.
16. Kahneman D. Thinking, fast and slow. London : Allen Lane, 2011.
17. Swedberg R. Max Weber’s manifesto in economic sociology. European Journal of Sociology. 1998. № 39(2). P. 379–398. URL: http://www.jstor.org/stable/23997750
18. Taleb N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York : Random House, 2007.
19. Thaler R.H., Sunstein C. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven, CT : Yale University Press, 2008.
20. Wilson T.D., Gilbert D.T. Affective forecasting. Advances in Experimental Social Psychology. 2003. № 35. P. 345–411.
Опубліковано
2022-12-27