МЕДІАТРАВМА І СИМПТОМИ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ У ДІТЕЙ

Ключові слова: ПТСР, комплексний ПТСР, вікова періодизація медіаризиків, медіатравматизація, діти війни, психодіагностика

Анотація

Порушено гостре питання браку високоякісних діагностичних методик для оцінки рівня посттравматичного стресового розладу та його симптомів, особливо для дитячої аудиторії, з огляду на масштаби воєнної травматизації. Спираючись на аналіз міжнародних досліджень, сформульовано прогноз щодо 40–60% рівня проявів ПТСР в українських дітей війни, у тому числі серед тих, хто рятувався, виїжджаючи до інших країн. Аналіз симптомів, що використовуються для діагностики ПТСР і комплексного ПТСР, дає підстави стверджувати про недооцінку ролі медіатравматизації, яку отримують діти внаслідок споживання медіапродукту з висвітлення травматичних подій війни. Необхідно враховувати вікову періодизацію медіаризиків для визначення ролі медіатравми у складі оцінки експозиції стресорів. Проведено аналіз комплексів методик, які рекомендовані авторитетними фаховими асоціаціями, що посилює усвідомлення невідкладної потреби створення вітчизняних психометричних норм для дітей різного віку (мінімум трьох вікових категорій, що визначаються різними психологічними механізмами медіаризиків). Спираючись на світові аналоги, які визначають втрати засвоєння навчального матеріалу дітьми з ПТСР близько 60% внаслідок когнітивних проблем (концентрація уваги, зниження пам’яті, складності формування нових умінь), дано орієнтовну оцінку очікуваного соціально-економічного впливу ПТСР на освітню систему України, що становило додаткове навантаження на бюджет близько 5 млрд грн на рік за найбільш мінімальним рівнем очікування ПТСР серед школярів і студентів (10%) з відповідним зростанням у рази у разі збільшення національного рівня прояву симптомів. Запропоновано розглядати показник впливу ПТСР як основу для оцінки моральної шкоди, завданої війною освітній системі внаслідок масштабу зміни станів дітей у разі колективної травми війни. Акцентовані результати досліджень українськими науковцями ролі ранньої діагностики ПТСР і своєчасного надання допомоги знижує прояви симптомів ПТСР у 2 рази. Зроблено висновок про нагальну необхідність створення дистанційних технологій діагностики симптомів ПТСР у дітей різних вікових категорій, окреслено перспективи подальших досліджень.

Посилання

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3rd ed. Washington, DC : Author. 1980.
2. Koenen K.C. et al. Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys. Psychol. Med. 2017. Oct., 47(13): 2260(2017) 2274. DOI: 10.1017/S0033291717000708.
3. DSM-5 The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. Text Revision (DSM-5-TR). URL: https://cdn.website-editor.net/30f11123991548a0af708722d458e476/files/uploaded/DSM%2520V.pdf
4. First M.B., Williams J.B.W., Karg R.S., & Spitzer R.L. Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders, Clinician Version (SCID-5-CV). Arlington, VA : American Psychiatric Association. 2016. SCID-5.
5. Weathers F.W., Bovin M.J., Lee D.J., Sloan D.M., Schnurr P.P., Kaloupek D.G., et al. The Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5: Development and initial psychometric evaluation in military veterans. Psychological Assessment, 2018. 30(3), 383–395. CAPS-5.
6. Foa E.B., McLean C.P., Zang Y., Zhong J., Rauch S.A., Porter K., et al. Psychometric properties of the Posttraumatic Stress Symptom Scale Interview for DSM-5 (PSSI-5). Psychological Assessment, 2016. 28(10), 1159–1165. PSSI-5 (Foa et al., 2016). (PDS-5; Foa et al., 2016).
7. Weiss D.S., & Marmar C.R. The Impact of Event ScaleRevised. / In: J.P. Wilson & T. M. Keane (Eds.). Assessing psychological trauma and PTSD. Pp. 399–411. New York : Guilford Press. 1997.
8. Horowitz M.J., Wilner N., & Alvarez W. The impact of event scale: A measure of subjective stress. Psychosomatic Medicine. 1979. 41, 209–218.
9. Weathers F.W., Litz B.T., Herman D.S., Huska J.A., & Keane T.M. The PTSD Checklist (PCL): Reliability, validity, and diagnostic utility. Poster presented at the 9th annual meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, San Antonio, TX. 1993, October.
10. Prins A., Bovin M.J., Smolenski D.J., Marx B.P., Kimerling R., Jenkins-Guarnieri M.A., et al. The Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5): Development and evaluation within a veteran primary care sample. Journal of General Internal Medicine. 2016. 31, 1206–1211. PC-PTSD-5.
11. Пресреліз – Дослідження психологічного стану населення в умовах повномасштабної війни 2022. Інститут соціальної та політичної психології. URL: https://ispp.org.ua/2022/09/13/doslidzhennyapsixologichnogo-stanu-naselennya-v-umovax-povnomasshtabnoii-vijni/
12. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при реакції на важкий стрес та розлади адаптації, включаючи ПТСР : Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 23.02.2016 № 121. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2016_121_ykpmd_ptsr.pdf
13. Давіденко К. Посттравматичний стресовий розлад: рекомендації з профілактики та лікування. Український медичний часопис. Лікарю-практику. 2019. URL: https://www.umj.com.ua/article/159875/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-rekomendatsiyi-z-profilaktiki-ta-likuvannya.
14. Attanayake V., McKay R., Joffres M., Singh S., Burkle F., & Mills E. Prevalence of mental disorders among children exposed to war: a systematic review of 7,920 children. Medicine, Conflict and Survival. 2009. 25(1), 4–19. DOI: 10.1080/13623690802568913
15. Reavell J., Fazil Q. The epidemiology of PTSD and depression in refugee minors who have resettled in developed countries. Journal of Mental Health. 2016. 26(1), 74–83. DOI: 10.1080/09638237.2016.1222065
16. Heptinstall E., Sethna V., Taylor E. PTSD and depression in refugee children: Associations with premigration trauma and post-migration stress. European Child Adolesc Psychiatry. 2004. 13, 373–80.
17. Vervliet M., Lammertyn J., Broekaert E., Derluyn I. Longitudinal follow-up of the mental health of unaccompanied refugee minors. European Child & Adolescent Psychiatry, 2013. 23(5), 337–346. DOI: 10.1007/s00787-013-0463-1
18. Найдьонова Л.А. Цифрові ризики в умовах дистанційної освіти в часи пандемії: Наукова доповідь на методологічному семінарі НАПН України «Актуальні проблеми психологічної протидії негативним інформаційним впливам на особистість в умовах сучасних викликів» 8 квітня 2021 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2021. 3(1). URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-1-13-3
19. Davis W., Petrovic L., Whalen K., Danna L., Zeigler K., Brewton A., Joseph M., Baker C. N., Overstreet S. Centering trauma‐informed approaches in schools within a social justice framework. Psychology in the Schools. 2022. URL: https://doi.org/10.1002/pits.22664
20. Von der Warth R., Dams J., Grochtdreis T., König H.-H. Economic evaluations and cost analyses in posttraumatic stress disorder: a systematic review. European Journal of Psychotraumatology, 2020. 11(1), 1753940. DOI: 10.1080/20008198.2020.1753940
21. Dams J., Rimane E., Steil R., Renneberg B., Rosner R., & König H.-H. Health-Related Quality of Life and Costs of Posttraumatic Stress Disorder in Adolescents and Young Adults in Germany. Frontiers in Psychiatry. 2020. 11. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00697
22. UNHCR: Unhcr operational data portal: Ukraine refugee situation. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (дата звернення: 15.09.2022).
23. Юрценюк О.С. Непсихотичні психічні розлади у студентів закладів вищої освіти (закономірності формування, діагностика, профілактика, лікування та реабілітація) : дис. докт. н. : 14.01.16 «Психіатрія», 22 «Охорона здоров’я». Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Київ. URL: https://cmhmda.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/dysertacziya-yurczenyuk-nepsyhotychnipsyhichni-rozlady-u-studentiv-zakladiv-vyshhoyi-osvity.pdf
24. Кількість учнів, які навчаються очно та змішано, щоразу зростає, – Сергій Шкарлет. 25 жовтня 2022 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/kilkist-uchniv-yaki-navchayutsya-ochno-ta-zmishanoshorazu-zrostaye-sergij-shkarlet
25. Бевз A. У Мінфіні порахували, скільки коштує бюджету навчання одного школяра. Яка сума на Хмельниччині. Vsim.ua. 26 серпня 2021 р. URL: https://vsim.ua/Groshi/minfin-porahuvalo-skilki-koshtue-navchannya-odnogo-shkolyara-yaka-suma-11423674.html
26. Вартість навчання одного студента становить 63 тис. грн. Вища освіта. 24.11.2021. Osvita.ua. URL: https://osvita.ua/vnz/85094/
27. Pfefferbaum B. Aspects of Exposure in Childhood Trauma: The Stressor Criterion. Journal of Trauma & Dissociation. 2005. 6(2), 17–26. DOI: 10.1300/j229v06n02_03
28. Arvidson J., Kinniburgh K., Howard K., Spinazzola J., Strothers H., Evans M., … Blaustein M.E. Treatment of Complex Trauma in Young Children: Developmental and Cultural Considerations in Application of the ARC Intervention Model. Journal of Child & Adolescent Trauma. 2011. 4(1), 34–51. DOI: 10.1080/19361521.2011.545046
29. Bensimon Levine M., Gadi Z., Einat S., Svetlicky V., Zahava S. Elaboration on posttraumatic stress disorder diagnostic criteria: a factor analytic study of PTSD exposure to war or terror. The Israel Journal of psychiatry and related sciences (Additional form). 2013. 50 (2), 84–90.
30. Friedman M.J., Keane T.M., & Resick P.A. (Eds.). Handbook of PTSD: Science and practice. 2nd ed. The Guilford Press. 2014.
31. Ataria Y., Gurevitz D., Pedaya H., Neria Y. (eds.) Interdisciplinary Handbook of Trauma and Culture. Springer International Publishing. 2016.
32. Holman E.A., Garfin D.R., Lubens P., & Silver R.C. Media Exposure to Collective Trauma, Mental Health, and Functioning: Does It Matter What You See? Clinical Psychological Science, 2019. 216770261985830. DOI: 10.1177/2167702619858300.
33. Hamblen J. Media Coverage of Traumatic Events: Research on Effects. Dart Center for Journalism and Trauma. 2002. URL: http://www.ptsd.va.gov/professional/treat/type/media_coverage_trauma.asp
34. Leese P., Köhne J.B., Crouthamel J. Languages of Trauma: History, Memory, and Media. University of Toronto Press. 2021.
35. Найдьонова Л.А. (ред.) Медіапсихологія на перетині інформаційного та освітнього просторів : монографія. Київ : Міленіум. 2014.
36. Найдьонова Л.А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник. Кіровоград : Імекс-ЛТД. 2013.
37. Forbes D., Bisson J.I., Monson C.M., Berliner L. Effective Treatments for PTSD. Third Edition. Guilford Publications. 2020.
38. Anderson F.G. Transcending Trauma: Healing Complex PTSD with Internal Family Systems. 2021. ISBN: 1683733975.
39. Child War Foundation. URL: http://www.childrenandwar.org
40. Meiser-Stedman R., Smith P., Yule W., Dalgleish T. The Trauma Memory Quality Questionnaire: preliminary development and validation of a measure of trauma memory characteristics for children and adolescents. Memory, 2007. 15, 271–279.
41. Allwood M.A., Bell-Dolan D., Husain S.A. Children’s Trauma and Adjustment Reactions to Violent and Nonviolent War Experiences. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2002. 41(4), 450–457. DOI: 10.1097/00004583-200204000-00018
42. Блінов О. Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОС ПТСР). Psychological Journal. 2018.
43. Блінов О. Діагностика бойового стресу за допомогою опитувальника ОБСБ. Національний авіаційний університет, 2021. № 6(64). URL: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2021-64-6-5-18
44. Богомолець О.В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій. Нейро news. Психоневрологія та нейропсихіатрія. 2017. № 4(88). URL: https://neuronews.com.ua/ua/archive/2017/4%2888%29/pages-54-57/poshirenist-ta-struktura-posttravmatichnihpsihichnih-porushen-v-uchasnikiv-boyovih-diy#gsc.tab=0
45. Болтоносов С.В. Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на Сході України, що вживають алкоголь. Архів психіатрії, 2018. № 24(2), 77–80.
46. Гунько Б.А. Посттравматичний стресовий розлад – в розрізі часу. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2015. № 1(19), 216–219.
47. Засєкіна Л.В. Трансформації епізодичної пам’яті під впливом лікування ПТСР. Ґенеза буття особистості. Київ. 2017. С. 231–232.
48. Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Педагогічна думка. 2016.
49. Карачевський А.Б. Адаптація шкал та опитувальників українською та російською мовами щодо посттравматичного стресового розладу. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2016. № 25, с. 607–623. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2016_25_97
50. Кокун О.М., Мороз В.М., Лозінська Н.С., Пішко І.О. Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних сил України : методичний посібник. Київ : НДЦ ГП ЗСУ. 2021.
51. Пінчук І.Я., Гоженко А.І., Псядло Е.М. (ред.) Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров’я в післястресовий період : методичний посібник. Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології МОЗ України, ДП Укр. НДІ медицини трансп. М-ва охорони здоров’я України. Одеса : Фенікс. 2015. ISBN 978-966-438-934-8
52. Zasiekina L., Hordovskya T., & Kozihora M. Understanding Language and Speech in the Voice of Collective Trauma. Psycholinguistics in a Modern World, 2020. 15, 84–88. URL: https://doi.org/10.31470/10.31470/2706-7904-2020-15-84-88
53. Zasiekina L., Kokun O., Kozihora M., Fedotova T., Zhuravlova O., Bojko M. A Concept Analysis of Moral Injury in Ukrainian National Guard Service Members’ Narratives: A Clinical Case Study. East European Journal of Psycholinguistics. 2022. 9(1), 296–314. URL: https://doi.org/10.29038/eejpl.2022.9.1.zas
Опубліковано
2023-01-26