СТАВЛЕННЯ ДО ЕМІГРАЦІЇ ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: еміграція, ставлення до еміграції, індивідуальні цінності, ціннісні орієнтації, дорослий вік

Анотація

У статті представлено результати дослідження особливостей ставлення до еміграції у дорослих з різними ціннісними орієнтаціями. Показано, що дорослі з різними домінуючими ціннісними орієнтаціями (із орієнтацією на цінності збереження і виходу за межі власного Я (конформізм, традиція, доброзичливість, універсалізм, безпека), з орієнтацією на цінності самозвеличення і відкритості до змін (самостійність, досягнення, влада, гедонізм, стимуляція) та з недиференційованим ціннісним профілем) статистично значуще не відрізняються між собою за оцінками власного ставлення до еміграції і до людей, які емігрують, припустимості власної еміграції, готовності до постійної еміграції, бажання життя за кордоном для своїх дітей і за оцінкою власної обізнаності у питаннях еміграції. З’ясовано, що чим більше дорослі орієнтовані на цінність влади, тим більш позитивним є їхнє ставлення до людей, які емігрують. Показано, що чим яскравіше у системі ціннісних орієнтацій досліджуваних виражені цінності влади або досягнень, тим вище вони оцінюють власну готовність емігрувати на постійно. Встановлено наявність оберненого зв’язку між мірою вираженості ціннісної орієнтації на традиції та між оцінкою власного бажання життя за кордоном для своїх дітей. Доведено, що дорослі з домінуючою ціннісною орієнтацією на самостійність найвище оцінюють припустимість еміграції для самих себе і свою обізнаність у темі еміграції. Встановлено, що респондентів з домінуючими цінностями самозвеличення і відкритості до змін з більшою ймовірністю до еміграції може спонукати пошук можливостей для самореалізації та пропозиція цікавої і престижної роботи в іншій країні, тоді як наявність такої роботи у країні проживання, навпаки, може стримувати їх від еміграції. Виявлено, що досліджуваних, у яких домінують цінності збереження і виходу за межі власного Я, з більшою ймовірністю від еміграції можуть стримувати сімейні обставини. Доведено, що чим більше дорослі орієнтуються на конформізм, тим з більшою ймовірністю від еміграції їх може стримати страх перед різницею культури та світогляду з іншою країною і тим менш значущою для неї в цьому плані буде наявність цікавої і престижної роботи у країні проживання

Посилання

1. Дідковська Л. Особливості формування мотивації потенційного емігранта. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відпов. за випуск Рижак Л., Жигайло Н. Львів, 2022. Вип. 19. С. 153–155.
2. Семків І. І. Методика Ш. Шварца (адаптація Семків І. І.) «Портрет цінностей» (Portrait values questionnaire): опис адаптації та рекомендації до застосування. Практична психологія та соціальна робота. 2013. № 1. С. 23–37.
3. Слюсаревський М. М., Блинова О. Є. Психологія міграції. Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. 244 с.
4. Срібна О. В. Психологічні чинники міграційної готовності української молоді. Наукові перспективи. 2021. № 11(17). С. 390–400.
5. Cieciuch J., Schwartz S.H. Values and human being. The Oxford handbook of human essence / M. van Zomeren & J. F. Dovidio (Eds.). Oxford, UK : Oxford University Press, 2018. Р. 219–231.
6. Davidov E., Meulemann B., Schwartz S.H. & Schmidt P. Individual values, cultural embeddedness, and anti-immigration sentiments: Explaining differences in the effect of values on attitudes toward immigration across Europe. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 2014. № 66. Р. 263–285.
7. Fouarge D., Özer M.N. & Seegers P. Personality traits, migration intentions, and cultural distance. Papers in Regional Science. 2019. № 98(6). Р. 2425–2454.
8. Sagiv L., Roccas S., Cieciuch J. & Schwartz S.H. Personal values in human life. Nature human behaviour. 2017. № 1(9). Р. 630–639.
9. Schwartz S.H. National culture as value orientations: Consequences of value differences and cultural distance. Handbook of the Economics of Art and Culture. 2014. Vol. 2. Р. 547–586.
10. Tabor A. S., Milfont T. L., Ward C. The Migrant Personality Revisited: Individual Differences and International Mobility Intentions. New Zealand Journal of Psychology (Online). 2015. Vol. 44. Iss. 2. P. 89–95.
Опубліковано
2023-05-11