НАПРЯМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ключові слова: соціально-психологічна підтримка, захисні механізми, психотравма, емоційна реакція, копінг-поведінка, часова перспектива, студентська молодь, війна

Анотація

У статті розглянуто особливості психологічної допомоги cтудентам в умовах війни та представлено комплексний підхід до надання психологічної допомоги. Представлено організацію та проведення комплексу діагностичних процедур дослідження емоційного стану студентів та способів захисту власної психіки з метою побудови програми психологічної допомоги студентам у період воєнного часу. Визначені та узагальнені запити, які висловлювали студенти, звертаючись за психологічною консультацією. Виділено коло найбільш часто окреслюваних проблем, зокрема способи подолання апатії та бездіяльності; проблеми страхів та тривожності (страх самотності, страх втрати); прийоми адаптації та збереження спокою на фоні війни; конфліктні ситуації з близьким оточенням через стрес війни; загострення внутрішніх особистісних суперечностей на тлі гострого стресу. Розглянуто проблему вибору студентами копінг-стратегій у подоланні стресу у ситуації війни та їх зв’язок зі станами тривоги, формуванням захисних механізмів психіки та можливістю вибудувати часову перспективу свого життя. Наголошено, що назріла необхідність створення системи комплексної соціально-психологічної підтримки та допомоги студентам під час війни. Представлено комплекс діагностичних процедур дослідження емоційного стану студентів та способів захисту власної психіки з метою побудови програми психологічної допомоги студентам у період воєнного часу. Отримані в ході дослідження дані вказують на необхідність розробки програми психологічного супроводу молодих людей під час війни, яка б дозволяла розвинути свідомість щодо власних переживань, захисних механізмів, шляхів екологічного проживання травматичного досвіду; сформувати більш здорове ставлення до часу, що включало б планування майбутнього хоча б на недалеку часову перспективу та сприяло би підвищенню мотивації до життя та саморозвитку. Зроблено висновки, що подальші дослідження необхідно спрямувати на вивчення та вдосконалення системи реабілітаційних заходів щодо забезпечення збереження психічного здоров’я студентської молоді, профілактики постстресових реакцій, побудови ефективних адаптаційних та реабілітаційних методик з урахуванням особистісних особливостей кожного.

Посилання

1. Макаренко О. М. Гострі психологічні реакції людини на стресогенні події. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота, 2005. Том 47. С. 45–49.
2. Оніщенко Н. В. Екстрена психологічна допомога постраждалим в умовах надзвичайної ситуації: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Харків : Право, 2014. 584 с.
3. Михайлов Б. В. Розлади психіки і поведінки екстремально психологічного походження. Психічне здоров’я. 2015. № 2(47). С. 9–18.
4. Романчук О. Психотравма та спричинені нею розлади: прояви, наслідки та сучасні підходи до терапії. НейроNEWS: психоневрологія і нейропсихіатрія. № 1(36). 2012. С. 19–24.
5. Brannen J., Nilsen A. Young People’s Time Perspectives: From Youth to Adulthood. Sociologу. 2002. 36(3). 513–537.
6. Perry J. L., Temple E. C., Worrell F. C., Zivkovic U., Mello Z. R., Musil B., McKay M. T. Different version, similar result? A critical analysis of the multiplicity of shortened versions of the zimbardo time perspective inventory. Sage Open. 2020. 10(2). 21–351.
7. Phan H. P., Ngu B. H., McQueen K. Future time perspective and the achievement of optimal best: reflections, conceptualizations, and future directions for development. Frontiers in Psychology. 2020. 11. 1037.
8. Лазуренко О. О. Експериментальне дослідження психологічних особливостей емоційної компетентності майбутнього лікаря. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць. 2015. Том 5. С. 106–114.
9. Тертична Н. А., Мельник К. С. Особливості соціальних страхів у юнацькому віці. Перспективи та інновації науки, 2022. № 9(14). С. 634–644.
10. Кулакевич Т. В. Основні підходи до управління стресовими станами. Психологічні науки: проблеми і здобутки, 2014. № 5. С. 35–47.
11. Зливков В. Л., Лукомська С. О., Федан О. В. Психодіагностика особистості у кризових життєвих ситуаціях. Київ : Педагогічна думка, 2016. 219 с.
12. Лазуренко О. О. Психолого-педагогічні особливості моделювання професійної компетентності студентів-медиків у процесі професійного становлення. Psychological journal, 2018. Том 4. № 3. С. 67–85.
13. Лазуренко О. О. Тренінг формування емоційної компетентності майбутнього лікаря. Fundamental and Applied Researches in Practice of learning Scientific Schools, 2016. 2(14). С. 98–107.
14. Лазуренко О. О. Теоретичні основи дослідження категорії емоційної компетентності у сучасній психологічній науці. Психологія в Україні та за кордоном, 2016. № 4. С. 19–23.
15. Zimbardo P. G., Boyd J. N. Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-differences Metric. Journal of Personality and Social Psychology, 1999. 77(6). P. 1271–1288.
Опубліковано
2023-05-11