ПСИХОЛОГО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА МАЙБУТНЄ

Ключові слова: феміністичний рух, традиційна сім’я, психологічна картина праці, соціальний стан жінки

Анотація

У статті наданий психолого-демографічний опис традиційної сім’ї, проведений психолого-демографічний опис причин та результатів феміністичного руху на поточний момент задля визначення цілей руху на сьогодні і на найближче майбутнє. Показано, що традиційна сім’я характеризується не стільки підрядним положенням жінок щодо чоловіків, скільки традиційним розподілом обов’язків між подружжям, який не бере до уваги індивідуальні особливості людей. Погіршення стану жінки у суспільстві, її підлегле положення щодо чоловіків виникли у процесі індустріалізації суспільства. До кінця XX сторіччя ті перекоси у суспільстві, що виникли у наслідок індустріалізації, були в цілому виправлені, і жінки отримали рівні юридичні і економічні права чоловіками (йдеться про західний світ). Тому сучасний феміністичний рух має висунути нові завдання, адекватні сучасному стану речей. На жаль, на думку автора статті, сучасний феміністичний рух вибрав хибний шлях, обравши лозунг «Жінки завжди і всюди рівні чоловікам», це стосується не лише юридичних або економічних сфер, це також стосується фізичних і психологічних характеристик тощо. Феміністичний рух привів до низки психологічних результатів, як позитивних, так і негативних. Велика перемога феміністичного руху: наявність можливостей і бажання для відкритого, щирого, відвертого і чесного спілкування між жінками і чоловіками на будь-які теми людського життя. З іншого боку, виникла проблема взаємодії між жінками і чоловіками: кожна пара має договоритися про розподіл сімейних обов’язків і прав без реальної підказки із боку суспільства, виходячи із власних поглядів людей, що створюють сім’ю. Завдання для феміністичного руху на сьогодні і на найближче майбутнє: всіляко, на всіх рівнях, сім’ї, спільноти, суспільства в цілому сприяти і підтримувати діалог між жінками та чоловіками заради пошуку балансу між світом чоловіків і світом жінок, створення гармонії у стосунках і взаєморозуміння.

Посилання

1. Lengermann P., Niebrugge G. Feminism. The Concise Encyclopedia of Sociology / Ritzer, G.; Ryan, J. M. (eds.). John Wiley & Sons, 2010. p. 223–226.
2. Echols A. Daring to Be Bad: Radical Feminism in America, 1967–1975. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2019. 456 p.
3. Gilligan C. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1993. 216 p.
4. Worell J. Feminism in Psychology: Revolution or Evolution? The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2000. № 571. p. 183–96. doi:10.1177/0002716200571001013. Берн Ш. Гендерная психология. Москва : Прайм-Еврознак, 2004. 320 с.
5. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України. Цензор.НЕТ. 10.08.21.
6. Leary M. Do Men and Women Have Significant Physical and Mental Differences? Wondriumdaily. October 27, 2020.
7. Bloom-Feshbach J. Historical perspectives on the father’s role. The role of the father in child development / M. E. Lamb (Ed.). New York : Wiley, 1981. p. 71–112.
8. Bernard J. The female world from a global perspective. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1987. 287 p.
9. Безгин В.Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала ХХ века). Москва – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. 304 с.
10. Ісаєвич Я. Д., Федорів О. Р. Сімейний побут. Становище жінки. Історія української культури. Том 2 (Українська культура XIII – першої половини XVII століть) / ред. В. А. Смолій. Київ : Наук. думка, 2001. С. 106–121.
11. Laumonier L. How Large were Medieval Peasant Families? Medievalists.net. 2021. URL: https://www.medievalists.net/2021/06/large-medieval-peasant-families (дата звернення: 11.01.2023).
12. Макаров А. Жизнь крестьянской семьи в конце XIX века. Youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=y_jPiKE38Fo (дата звернення: 15.01.2023).
13. Руджері А. Чи дійсно ми живемо довше, ніж наші предки? BBC News Україна. 16 травня 2020.
14. Populations Past-Atlas of Victorian and Edwardian Population. University of Cambridge. 2022. URL: https://www.populationspast.org (дата звернення: 12.01.2023).
15. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 c.
Опубліковано
2023-05-11