ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: соціальний розвиток, вимушені переселенці, проєктивні малюнкові тести, потреба у спілкуванні, тривожність, психологічна підтримка

Анотація

У статті розглядаються результати дослідження особливостей соціального розвитку молодших школярів, які через війну вимушені були покинути свої домівки, та описано основні характеристики дитячої групи підтримки (адаптації). Акцентовано увагу на існуванні в умовах воєнного стану проблеми «важкодоступності» дітей для проведення психологічного тестування. Описано негативні психологічні наслідки, які спричинює недостатня соціалізація дітей молодшого шкільного віку: гальмується емоційний та інтелектуальний розвиток, розвиток мовлення і емоційного інтелекту; звужується рольовий репертуар дитини; зменшується спектр її поведінкових реакцій; уповільнюється розвиток комунікативних здібностей; не формуються навички встановлення позитивних стосунків і конструктивного вирішення конфліктних ситуацій; уповільнюється засвоєння норм і правил поведінки; збільшується ймовірність закріплення негативних поведінкових реакцій; уповільнюється розвиток навичок самоконтролю та ін. Дослідження проводилося за допомогою методу спостереження і проєктивних тестів. У більшості дітей виявлено проблеми соціалізації (зокрема, високу невдоволену потребу у спілкуванні; труднощі у спілкуванні; порушення спілкування) і підвищену тривожність. Показано, що надмірне перебування дітей у віртуальному світі посилює ці проблеми (адже не сприяє розвитку соціальних здібностей і становленню соціального досвіду дитини), що не тільки поглиблює труднощі у спілкуванні з однолітками, погіршує психологічний стан дитини і знижує успішність навчання, а й зменшує її здатність справлятися з наслідками стресу. Визначено, що надання психологічної підтримки дітям, що пережили психотравмуючі події, сприятиме попередженню появи негативних наслідків пережитого стресу (вторинної психологічної травми, посттравматичного стресового розладу, тривожних розладів та депресій, загострення вже набутих психологічних травм та ін.).

Посилання

1. Бокатов В. Заметки после лекции Дитти Марчер (Дания). Киев, 1.04.2014. URL: http://bodynamic-2.by/zametki-posle-lekcii-ditti-marcher-daniya-kiev-1042014.
2. Кононко О.Л. Запорука особистісного зростання дошкільника. Дошкільне виховання. 1999. № 10. С. 3–5.
3. Могильський А.П. Культура і особистість : монографія. Київ : Вища школа, 2002. 302 с.
4. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу : методичні рекомендації / О.А. Голоцван, С.І. Осташко, О.М. Мешкова та ін. Київ : Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2008. 179 с.
5. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків конфлікту : навчальний посібник. Том 2. Київ. 2018. 240 с.
6. Остер Дж., Гоулд П. Рисунок в психотерапии / перевод с англ. Москва. 2000.
7. Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навчальний посібник. / О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 376 с.
8. Сторож О.В. Особливості адаптації дітей шкільного віку до навчання в умовах постійних тривог. Габітус. Вип. 43, 2022, с. 89–94.
9. Шістко Л.О. Особистісні детермінанти соціально-психологічної адаптивності дітей шкільного віку в умовах війни. Габітус. Вип. 43. 2022, с. 95–102.
10. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации. Санкт-Петербург, 1996. 209 с.
11. Children of War. Helping with Traumatic Stress. A Guide for Parents, Teachers & Group Workers. URL: http://www.lifeinpalestine.org/files/palestine/english/trauma_english.pdf.
12. Coping with unconfirmed death: tips for Caregivers of children and teens. NCTSN. URL: http://www.nctsn.org/sites/default/files/assets/pdfs/Coping_with_Unconfirmed_Death.pdf.
13. Stott D.H. Classification of Behavior Disturbance Among School-Age Students: Principles, Epidemiology and Syndromes. URL: https://doi.org/10.1002/1520-6807(197107)8:3<232::AIDPITS2310080306>3.0.CO;2-H.
Опубліковано
2023-07-14