БАР’ЄРИ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ КОМУНІКАТИВНОЇ КРЕАТИВНОСТІ

Ключові слова: особистість підлітка, комунікативна креативність, бар’єри спілкування, бар’єр публічних виступів, структура, індивідуально-психологічні особливості

Анотація

Презентована стаття спрямована на виклад результатів дослідження індивідуально-психологічних особливостей переживання бар’єрів публічних виступів підлітків, котрі характеризуються різним рівнем комунікативної креативності. Актуальність проблеми пов’язана зі збільшенням різних психоемоційних та особистісних чинників, які саме у підлітковому віці заважають особистості виявити свій творчий потенціал, презентувати свої творчі здобутки і налагодити адекватне спілкування з іншими людьми, особливо у ситуаціях творчої самопрезентації. Встановлено, що страх перед публічним виступом, перед іншими людьми призводить до переживання психологічних бар’єрів, які гальмують творчий процес, процес спілкування, процес саморозвитку підлітка. Теоретично розглянуті поняття комунікативної креативності та бар’єру публічних виступів, розглянуті компоненти кожного феномену як складної властивості особистості. Уточнено структуру бар’єра публічних виступів та компонентний склад його показників. Емпірично перевірялося припущення про наявність індивідуально-психологічної специфіки бар’єрів спілкування у підлітків, які різняться рівнем комунікативної креативності. Провідними методами дослідження є теоретико-методологічний аналіз літератури та емпіричне дослідження співвідношення показників вибраних властивостей особистості, які є релевантними проблемі та меті дослідження. Встановлені значимі додатні і від’ємні кореляційні зв’язки між показниками комунікативної креативності підлітків та бар’єра публічних виступів. За допомогою якісного аналізу (методу асів та профілів) доведено, що особи, які схильні до комунікативної креативності, характеризуються стійкістю до переживань бар’єрів спілкування. Представники групи підлітків із низькими значеннями загального показника комунікативної креативності характеризуються протилежними якостями, що свідчить про домінування у структурі рис їхньої особистості властивостей, що провокують і супроводжують переживання бар’єрів публічних виступів.

Посилання

1. А. с. 33970 Україна. Диференціальна діагностика схильності до переживань сценічних бар’єрів / А.О. Саннікова ; заяв. 05.05.2010 ; опубл. 05.07.2010. 63 с.
2. А. с. 8832 Україна, МОН. Тест-опитувальник комунікативної креативності / О.П. Саннікова, Р.В. Бєлоусова. № 8649 ; заяв. від 01.10.2003; опубл. 24.11.2003. 16 с.
3. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 340 с.
4. Мостепан К.В. Бар’єри спілкування підлітків: психологічна характеристика. Актуальні проблеми сучасної психології : матеріали ІІ Всеукр. наук. інтернет-конф., м. Одеса, 15 жовт. 2021 р. Одеса, 2021. С. 113–119.
5. Саннікова А.О. Індивідуально-психологічні особливості психологічних бар’єрів. Наука і освіта. 2014. № 9/ СХХVI. С. 169–174.
6. Саннікова А.О. Особливості переживання сценічних бар’єрів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2009. Т. 2, № 26 (50). С. 144–148.
7. Саннікова О.П. Континуально-ієрархічна модель особистості. Психологія і суспільство. 2018. № 3–4 (73–74). С. 166–177.
8. Саннікова О.П., Саннікова А.О. Сценічні бар’єри: диференціально-психологічний підхід. Одеса : ВМВ, 2014. 238 с.
9. Шевченко Н.Ф., Горбань Г.О. Особливості розвитку креативності в учнів підліткового віку в умовах дистанційного навчання. Журнал сучасної психології. 2023. № 1. С. 131–138. URL: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2023-1-16.
10. Shevchenko N. Features of formation of value-and-semantic mindsets in adolescence. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної ПСИХОЛОГІЇ». 2022. № 56. С. 189–210. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/257986/254833.
Опубліковано
2023-07-14