Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя

  • С.Д. Максименко

Анотація

Стаття висвітлює теоретико-методологічні засади розвитку сучасної психологічної науки. Акцентовано, що психологічна наука України нині забезпечує здійснення фундаментальних та прикладних досліджень. Важливим напрямом роботи сучасних психологів виокремлено психологічний супровід освітніх процесів на усіх рівнях. Підкреслено, що прогрес сучасної психології пов’язаний із важливою методологічною переорієнтацією. В основу, проблемного, а не галузевого підходу, пропонується покласти генетико-моделюючий метод, основні принципи котрого дозволяють вирішувати проблеми в межах цілісного підходу, в їх розвитку і становленні. Згідно з авторською оригінальною теоретичною парадигмою, в основі ґенези психології особистості лежить дія нужди як генетично вихідної одиниці розвитку і існування особистості. Розкрито і схарактеризовано принципи побудови генетико-моделюючого методу. Виокремлено проблему взаємодії людини з сучасними носіями інформації.

Посилання

1. Максименко С.Д. Генезис существования личности / С.Д. Максименко / К.: Издательство ООО ≪КММ≫, 2006. – 240 с.
2. Максименко С.Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід: монографія / С.Д.Максименко. – К. : Видавничий Дім ≪Слово≫, 2013. – 592 с.
3. Максименко С.Д. Генетико-моделюючий метод дослідження особистості / С.Д.Максименко // Збірник наукових праць ≪Психологiчнi науки≫, 2014, Випуск 2.13 (109) С. 8-15.
4. Maksymenko S.D Genesis of Personality Existence // Monography, Montreal-2015-365 p.
5. Maksimenko S.D., Serdiuk L.Z. Psychological Potential of personal self-realization.Social Welfare.Interdisciplinary Approach,6 (1), 93-100
6. Sergiy D. Maksymenko, Mykola B. Yevtukh, Yaroslav V. Tskekhmister, Kseniia S. Maksymenko, Olena O. Lazurenko Psychology and Pedagogics:Text-book.-K.:Publishing house ≪Slovo≫, 2012. - 520 p.
Опубліковано
2019-05-30