Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії

  • Я.Ц. Зелінська
Ключові слова: Я-образ особистості, структурні складові Я-образу, арт-терапія, внутрішньо переміщені особи, психотехнічна процедура, психокорекція

Анотація

Досвід корекції емоційної складової Я-образу вимушено переміщених осіб засобами арт-терапії. У статті розглядається психологічний зміст поняття «Я-образ особистості», представлено систему емоційних складових Я- образу внутрішньо переміщених осіб, відносно яких підібрані діагностичні методики. Розроблено й апробовано програму формування позитивної емоційної складової Я-образу «Життя в кольорі». Обгрунтована послідовність етапів психотехнічної процедури: діагностичного, формувального, контрольного. Модифікація психокорекційних заходів побудована з урахуванням забезпечення повноти реалізації всіх етапів. Ефективність застосування психокорекційної програми «Життя в кольорі» знайшла підтвердження в ході контрольного експерименту. У ході дослідження було підтверджено припущення згідно якого арт-терапевтичні методики є ефективним засобом корекції емоційної складової Я-образу внутрішньо переміщених осіб.

Посилання

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб.заведений / Р.Готтсданкер / Пер. С англ. Ч.А.Измайлова и В.В.Петухова; науч. Ред. рус. Текста Ю.Б.Гиппенрейтер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 368 с.
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Вплив міграційних процесів на поведінкові прояви особистості / Л. Е. Орбан-Лембрик // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип.13. – Ч.1. – С. 3–15.
3. Петровський А.В. История и теория психологии / А.В.Петровський, М.Г. Ярошевский - В 2-х т. Т.1 – Ростов н/Д.: Феникс, 1996. – 416 с.
4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г.Стефаненко. – М.:ИП РАН, Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 433 с.
Опубліковано
2019-05-30