Стереотипи зовнішності та їх гендерні відмінності: результати емпіричного дослідження

  • Т.П. Зінченко
Ключові слова: стереотип, гендерний стереотип, стереотипи зовнішності, лукізм, дискримінація, гендерна ідентичність, красивий чоловік, красива жінка

Анотація

У статті висвітлені та проаналізовані результати дослідження стереотипів зовнішності (n = 246), які зібрані за допомогою стандартизованого опитувальника визначення рівнів маскулінності та фемінності “красивої жінки” а “красивого чоловіка” та авторських розробок з вимірювання лукізму, самооцінки власної зовнішності, уявлень про вроду та її вплив на життєдіяльність красивих людей. Дослідження показало, що уявлення про “красиву жінку” і красивого чоловіка” знаходяться в межах традиційних концептів “мужність” та “жіночність” і є стереотипними. При цьому, вимог до зовнішності жінки та критичного ставлення до власної зовнішності жінками більше, ніж до зовнішності чоловіка. Так само лукізм як дискримінація за зоанішністю частіше стосується жінок, ніж чоловіків.

Посилання

1. Вульф Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин / Наоми Вульф. – М.: Альпина нон-фикшин, 2015 – 448 с.
2. Комаров О.О. Феномен привлекательности: кросс-культурный аспект / Комаров О.О., Шалаева Н.Ю. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. No 2 – 3. С. 689-694.
3. Котовская М.Г., Анализ феномена мачизма / Котовская М.Г., Шалугина Н.В. // Общественные науки и современность. – 2005. – No 2. – С. 166–176.
4. Лабунская В.А. «Видимый человек» как социально- психологический феномен / В.А. Лабунская // Социальная психология и общество. – 2010. – No 1. – С. 26–39.
5. Лабунская В.А. Лукизм: лицо, тело, душа / В.А. Лабунская, Д.В. Погонцева // Лицо человека в пространстве общения. М.: Московский институт психоанализа- Когито-Центр, 2016. с.98-110.
6. Погонцева Д.В. Красивая женщина: социально-демографический анализ представлений / Д.В. Погонцева // Социальная психология и общество. – 2011. - № 1. – С. 73-82
7. Ткалич М.Г. Гендерна психологія: [Навч. посібник] / М.Г. Ткалич. – К.: Академвидав, 2016. – 248с.
8. Chu S., Hardaker R., Lycett J.E. Too good to be ”true”? The handicap of high socio-economic status in attractive males // Personality and Individual Differences. – 2007. – Vol. 42. – Issue 7. – Р. 1291–1300.
9. Hоnekopp J., Rudolph U., Beier L., Liebert A., Muller C. Physical attractiveness of face and body as indicators of physical fitness in men // Evolution and Human Behavior. – 2007. – No 28. –Р. 106–111.
10. Kniffin K.M., Wilson D.S. The effect of nonphysical traits on the perception of physical attractiveness Three naturalistic studies // Evolution and Human Behavior. – Vol. 25. – Issue 2. – March 2004. – P. 88–101.
11. Paunonen S.V. You are honest, therefore I like you and find you attractive // Journal of Research in Personality. – Vol 40. – Is. 3. – June 2006. – P. 237–249.
12. Tovée M.J., Swami V., Furnham A., Mangalparsad R. Changing perceptions of attractiveness as observers are exposed to a different culture // Evolution and Human Behavior. – Vol. 27. – Issue 6. – November 2006. – P. 443-456.
Опубліковано
2019-05-30