Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України

  • О.В. Іщук
  • О.А. Лукасевич
Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, внутрішньо переміщені особи, війна, збройний конфлікт, окуповані території, адаптивні стратегії, адаптивний потенціал особистості

Анотація

В статті розглянуто соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, представлено основні психосоціальні проблеми, які супроводжують їх ще з 2014 року та до сьогоднішнього моменту, наведено загальні статистичні дані, проаналізовано результати психологічної діагностики вимушених переселенців щодо адаптаційного потенціалу та актуальних стратегій адаптаційної поведінки. В даній роботі визначено певні особливості надання соціально-психологічних послуг внутрішньо переміщеним особам, що пов’язані зі стресовими умовами та нестабільним психологічним станом після вимушеного переселення в інші області України. Автори пропонують до ознайомлення результати психологічних методів дослідження загального стану адаптованості з виокремленням складових характеристик та адаптивного потенціалу особистості зі стратегіями, які використовуються як допоміжні поведінкові патерни.

Посилання

1. Внутрішньо переміщені особи [Електронний ресурс] // Міністерство соціальної політики України офіційний веб- портал. — Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html
2. Готовність дитини до навчання / упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. — К.: Мікрос-СВС., 2003. — 112 с. (Психологічний інструментарій).
3. Ліскович М., Любшин І. Аварія на Чорнобильській АЕС [Електронний ресурс] / Мирослав Ліскович, Ігор Любшин // Укрінформ: Мультимедійна платформа іномовлення України. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubricsociety/ 2005521-cornobilska-katastrofa-u-cifrah-infografika.html
4. Мельникова Н. Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности: Учебное пособие / Н. Н. Мельникова. — Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. — 57 с.
5. Психологу для роботи. Діагностичні методики : збірник [Текст] / [уклад.: М. В. Лемак, В. Ю. Петрище]. — Вид. 2-ге виправл. — Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2012. — 615 с. : мал., табл.
6. Реан А. А. К проблеме социальной адаптации личности / А. А. Реан // Вестник СПбУ. — 1995. — № 3. — Серия 6. — с. 74 – 79.
7. Толчініна О. Психологічна підтримка вимушених переселенців та військовослужбовців, які повернулися із зони бойових дій [Електронний ресурс] / Ольга Толчініна // Шполяночка: районний інформаційний щотижневик. — 2015. — Режим доступу: http://www.shpolyanochka.com/pravo/konsultpunkt/1060-psikhologichna-pidtrimka-vimushenikhpereselentsiv- ta-vijskovosluzhbovtsiv-yaki-povernulisya-iz-zoni-bojovikh-dij
8. Фролова О. Перша психологічна допомога вимушеним переселенцям [Електронний ресурс] / Ольга Фролова // Територія бізнесу. — Режим доступу: http://www.business-territory.com/articles/persha-psikhologichna-dopomogavimushenim- pereselentsyam
Опубліковано
2019-05-30