РОЛЬ МОРАЛЬНИХ ПЕРЕКОНАНЬ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ГОТОВНОСТІ ДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Ключові слова: корупція, моральні переконання, громадська готовність, антикорупційна культура, соціальна етика, психологічні чинники, антикорупційні стратегії

Анотація

Робота присвячена вивченню ролі моральних переконань у формуванні громадської готовності до боротьби з корупцією. Корупція залишається серйозною проблемою в багатьох країнах і має широкий спектр негативних соціальних, економічних та політичних наслідків. Розуміння психологічних чинників, що лежать в основі ставлення людини до корупції, є критичним для розробки ефективних стратегій боротьби з цією проблемою. Ця стаття аналізує важливий аспект сучасного суспільного явища – корупцію – та визначає роль моральних переконань у формуванні громадської готовності до боротьби з нею. За допомогою інтердисциплінарного підходу, включаючи елементи психології та соціології, стаття розглядає вплив моральних цінностей та переконань на ставлення громадян до корупційних практик. Також у статті визначено, які саме моральні переконання є ключовими для створення позитивного ставлення до антикорупційних заходів та ініціатив. Використано емпіричні дані з опитувань і психологічних експериментів для аналізу ставлення індивідів до корупції та їхньої готовності виступати проти неї. У цьому дослідженні ми детально розглядаємо моральні фактори, які можуть підтримувати або пригнічувати готовність суспільства до боротьби з корупцією. Використано змішаний метод дослідження, який включає якісний та кількісний аналіз даних. Проводиться опитування серед репрезентативної вибірки громадян з використанням структурованих анкет. До анкет включено питання про моральні цінності, а також про готовність брати участь в антикорупційних ініціативах. Також проводились групові інтерв’ю з учасниками, щоб отримати більш глибоке розуміння їхніх моральних та етичних переконань та їхнього ставлення до корупції. Результати дослідження дозволяють виявити ключові психологічні чинники, що впливають на ставлення до корупції, включаючи роль моральних переконань у формуванні позитивного або негативного сприйняття корупції. Автор статті доходить висновку, що моральні переконання мають величезний вплив на громадську готовність до боротьби з корупцією і є ключовим фактором у формуванні ефективних антикорупційних стратегій. Розуміння ролі моральних цінностей може сприяти розробці програм та заходів для підвищення громадської свідомості та готовності діяти в інтересах боротьби з корупцією.

Посилання

1. Акімов О. О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181–188.
2. Клименко І. В. Формування антикорупційної культури особистості майбутнього правоохоронця в системі вищих навчальних закладів МВС України. Проблеми сучасної психології. 2017. Вип. 37. С. 131–142.
3. Лозинський О. М. Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологічна». 2014. Вип. 2. С. 208–220.
4. Натуркач Р. П. Корупція як соціально-психологічний «феномен» українського суспільства. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 7. С. 34–40.
5. Саламатов В. О. Соціально-психологічні й організаційні підґрунтя корупції. Психологія і особистість. 2012. № 2. С. 68–80.
6. Скрипник А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки. Економіка України. 2010. № 2. С. 59–71.
7. Шинкаренко І. О. Соціально-психологічні детермінанти корупційної поведінки працівників поліції. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 316–321.
8. Ampratwum, Edward Fokuoh. The Fight Against Corruption and its Implications for Development in Developing and Transition Economies. Journal of Money Laundering Control. 2008. 11(1): 76–87.
9. DeCelles, Katherine A., D. Scott DeRue, Joshua D. Margolis, and Tara L. Ceranic. Does Power Corrupt or Enable? When and Why Power Facilitates Self-Interested Behavior. Journal of Applied Psychology. 2012. 97(3): 681.
10. Moore C. Moral disengagement in processes of organizational corruption. J. Bus. Ethics. 2008. № 80. P. 129–139.
11. Rusch J. The Social Psychology of Corruption. Paper presented at the 2016 OECD Integrity Forum. 2016.
12. Zaloznaya M. The Social Psychology of Corruption: Why It Does Not Exist and Why It Should. Sociology Compass, 2017. 8(2): 187–202.
13. Żemojtel-Piotrowska M., Marganski A., Baran T., & Piotrowski J. Corruption and sexual scandal: The importance of politician gender. Anales de Psicología, 2017. 33(1), 133–141. URL: https://doi.org/10.6018/analesps.32.3.229171
Опубліковано
2023-11-30