Аналіз та виявлення специфіки психологічних меж підлітків в залежності від психологічних захистів особистості

  • О.В. Савченко
Ключові слова: психологічні межі особистості підлітка, функції психологічних меж, механізми психологічного захисту, взаємозв’язок меж особистості і їх функцій з захисними механізмами особистості, сензитивний період розвитку психологічних меж

Анотація

Стаття присвячена аналізу зв'язків між психічними захисними механізмами і психологічними межами особистості підлітка. Автор докладно досліджує включення окремих психологічних захистів в роботу тих чи інших функцій психологічних меж особистості, а також вивчає самі психологічні межі з позицій обслуговуючих їх систем захисних механізмів. Окремий інтерес представлють відмінності між зовнішніми та внутрішніми межами (так звані, Я-відмежування). Використання даної типології дозволяє більш диференційовано досліджувати значення та роль психологічних меж в формуванні особистості підлітка. Додаткову увагу в тексті приділено динаміці розвитку психологічних меж і психічних захисних механізмів на різних етапах підліткового віку. Дослідження зміни меж особистості в підлітковий період дозволило зробити висновок про те, що підлітковий вік є сензитивним з точки зору розвитку психологічних меж. Методологія статті побудована на психоаналітичній та психодинамічній теорії. Це придає розглянутим в статті поняттям додатковий глибинно-психологічний сенс і відкриває нове розуміння відомих раніше психологічних явищ.

Посилання

1. Кернберг О.Ф. Важкі особистісні розлади. Стратегії психотерапії / Пер. з англ. М.І. Завалова. - М .: Незалежна фірма «Клас», 2000. - 464 с.
2. Кляйн М. Заздрість і подяка / М. Кляйн. - СПб. : Б.С.К., 1997. - 96 с.
3. Лапланш Ж. Словник з психоаналізу / Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталіс. - М.: Вища школа, 1996. - 623 с.
4. Леві Т.С. Методика діагностики психологічної межі особистості / Т.С. Леві // Питання психології. - 2013 - № 1. - С. 131- 146.
5. Маєрс Д. Соціальна психологія / Д. Маєрс. - СПб. : Пітер, 1998. - 688 с.
6. Мак-Вільямс Н. Психоаналітична діагностика: Розуміння структури особистості в клінічному процесі / Н.Мак-Вільямс. - М .: Клас, 1998. - 480 с.
7. Нариси динамічної психіатрії. Транскультуральне дослідження / Під. ред. М.М. Кабанова, Н.Г. Незнанова. - С-Пб .: Інститут ім. В.М. Бєхтєрєва, 2003. - 438с.
8. Ремшмідт Х. Підлітковий і юнацький вік. Проблеми становлення особистості / Х. Ремшмідт. - М .: «Мир», 1994. - 320 с.
9. Фрейд А. Теорія і практика дитячого психоаналізу / А. Фрейд. - М.: Ексмо-Прес, 1999. - Т. 1. - 384 с.
10. Фрейд. З. Вступ до психоаналізу: Лекції / З. Фрейд - СПб .: Пітер, 2005. - 384 с.
11. McWilliams N. Psyhoanalytic diagnosis: understanding personaly structure in the clinical process / N. McWilliams. – New York : Yhe Guilford press, 2011. – 426 p.
12. Freud S. Three essays on the theory of sexuality / S. Freud // Standart Edition. London: Hogarth Press, 1953. – pp. 135-243.
Опубліковано
2019-05-30