Ступінь прояву та види негативного дитячого досвіду серед дорослого населення України

  • Ю.А. Целікова

Анотація

Наукова робота присвячена представленню даних прояву інтенсивності та видів негативного дитячого досвіду серед дорослого українського населення, та їх порівняння із зарубіжними дослідженнями. В якості діагностичного матеріалу виступає анкета, Аdverse childhood experience (ACE). За частотою зустрічаємості, найбільш поширені виявились нестача любові, розуміння,взаємної підтримки,поваги, тепла в сімейному середовищі; страх покарання, очевидець насилля та жорстокої поведінки та образи в школі. Кореляційний аналіз дозволив нам співвіднести види дитячого негативного досвіду, та зрозуміти яка поведінка з боку дорослих наносить найбільшу шкоду. Дана статистика говорить про актуальність та важливість подальшого дослідження теми успішного подолання травматичного дитячого досвіду, в результаті якого буде розроблена психокорекцій на програма.

Посилання

1. Мілютіна К.Л.Модель емпіричного дослідження наслідків дитячого досвіду уд орослому житті // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Запорізького національного університету та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – № 2 (14) с. 78-83.
2. Наказова Д.Дж. Осколки детских травм. Почему мы болеем и как это остановить / [пер. с англ. Порошина Т.И ]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 336 с.
3. Dandan Wang, Shaojia Lu, Weijia Gao, Zhaoguo Wei, Jinfeng Duan, Shaohua Hu, Manli Huang, Yi Xu,Lingjiang Li (2018). The Impacts of Childhood Trauma on Psychosocial Features in a Chinese Sample of Young Adults. Psychiatry Investig. Published online 2018 Nov 2 doi: 10.30773/pi.2018.09.26
4. Frank J. Infurna, Crystal T. Rivers, John Reich, Alex J. Zautra (2015).Childhood Trauma and Personal Mastery: Their Influence on Emotional Reactivity to Everyday Events in a Community Sample of Middle-Aged Adults. Published online 2015 Apr 7. doi: 10.1371/journal.pone.0121840
5. Felitty V.J. Anda R.F. The relationship of adverse childhood experiences to adult health, well-being, social function and health care / effects of early life trauma on health and disease: the hidden epidemic; ed. By R.Lanius, E.Vermetten, C.Pai. – New York: Cambridge University Press, 2010. – p.77.
6. Felitty V.J. Anda R.F. The lifelong effects of adverse childhood experiences/ Chadwick`s child maltreatment: sexual abuse and psychological maltreatment. Vol 2; ed. By D.L. Chadwick, A.P.Giardino, R.Alexander, et al. – [MO:St.Louis], STM Learning, 2014. – p.203-2015.
7. Larkin H, Records J. Adverse childhood experiences: overview, response, strategies and integral theory perspective // Journal of integral theory and practice. – 2006. -№3.
8. Robin Ortiz, Erica M. Sibinga (2017).The Role of Mindfulness in Reducing the Adverse Effects of Childhood Stress and Trauma.Published online 2017 Feb 28. doi: 10.3390/children4030016
9. Sph. Miryam Schüssler-Fiorenza Rose, D. Xie, M.Stineman, (2014).Adverse Childhood Experiences & Disability in US Adults. Published online 2014 Jan 28. doi: 10.1016/j.pmrj.2014.01.013
Опубліковано
2019-05-30